Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Ansvarsfulla investeringar

Spiltan Fonder är en långsiktig investerare med fokus på Sverige som genom aktiv analys investerar i bolag med en ärlig ledning och har en långsiktigt hållbar verksamhet samt affärsmodell som är begriplig. En långsiktigt hållbar affärsmodell avser inte enbart finansiellt välskötta bolag som genererar goda vinster, utan bolaget ska även respektera och tillämpa internationella normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. I Spiltan Fonders placeringsråd analyseras löpande intressanta bolag utifrån såväl finansiella faktorer som etik- och hållbarhetssynpunkt.

Förvaltningen av fonderna sker aktivt genom investeringar i värdepapper utgivna av bolag vars verksamhet är långsiktig och med en hållbar affärsmodell där förvaltarna kontinuerligt följer upp fondens investeringar. I den löpande förvaltningen ingår att kontinuerligt följa nyhetsflödet kring gjorda investeringar och baserat på detta – om så krävs - vidta förändringar i fondens innehav.

Spiltan Fonders riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.


FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Spiltan Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Det betyder att vi har åtagit oss att införliva och implementera ESG-frågor (Environment, Social and Corporate Governance) i vårt löpande arbete med investeringar och bolagsanalys.

Vill du läsa mer om FN:s principer för ansvarsfulla investeringar - klicka här.

unpriHållbarhetsprofilen - SWESIF Hållbarhetsprofilen

Spiltan Fonder har också anslutit sig till Hållbarhetsprofilen, vilket är ett forum som drivs av SWESIF - Sveriges Forum För Hållbara Investeringar. SWESIF:s uppgift är att samordna och standardisera hur fondförvaltare presenterar sitt arbete inom ansvarsfulla- och hållbara investeringar. Syftet är att det ska bli överskådligt och enklare för sparare att jämföra olika förvaltares sätt arbeta med frågorna.

Klicka här för att komma till Hållbarhetsprofilen.

swesif_logo