Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Om Spiltan Fonder

Spiltan Fonder - en trygg plats för tillväxt!
Spiltan Fonder startades år 2002 med 10 kunder som tillsammans placerade 10 miljoner kronor i 2 stycken fonder. Drivkraften till att starta ett nytt fondbolag var viljan att ”ge Sveriges fondsparare ett bättre alternativ”. Enligt vårt synsätt finns omkring 90 % av allt sparande i Sverige i sparprodukter som inte skapar något mervärde i relation till de kostnader de har, dvs fondsparare betalar för en aktiv förvaltning men får oftast endast en passiv indexförvaltning.
 
Vi erbjuder alltså med Spiltan Fonder AB ett bättre alternativ. Spiltan Fonder AB är ett helt fristående fondbolag med kontor i Stockholm.
 
Vi står liksom alla andra fondbolag under Finansinspektionens tillsyn och vi är även godkända av PPM. Fondens tillgångar förvaras hos Swedbank som är förvaringsbank och de pengar du har investerat är alltid dina. Du kan med andra ord vara helt trygg om du anförtror ditt fondsparande till oss, ett mindre fondbolag.
 
 
Alltid fokus på bolag
Gemensamt för såväl våra aktie- som räntefonder är en investeringsfilosofi som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå sig på de bolag som vi investerar i. Det är viktigt att komma ihåg att aktier utgör en del av ett bolag. Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder som bortser från olika aktiers indexvikt. Istället investerar vi enligt vår egen övertygelse. Vi investerar huvudsakligen i företag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast även bra aktieinvesteringar - både i dåliga och bra tider. Vår investeringsfilosofi har varit densamma sedan starten 2002 och kvitto på att den verkligen fungerar är framförallt uppnådda goda förvaltningsresultat.

Sunt förnuft fungerar
När vi på Spiltan Fonder säger att ”enkelt är effektivt” menar vi att vi inte försöker krångla till det i onödan. Tillsammans har vi på fondbolaget uppemot 100 års erfarenhet av finansmarknaderna och många års högskolestudier inom ämnen som portföljförvaltning och finansiell teori. Ju mer vi har lärt oss desto mer skeptiska har vi blivit till finansiella teorier. Istället har sunt förnuft blivit vår ledstjärna.
Dessutom är det värt att nämna att risk för oss på Spiltan Fonder är detsamma som att välja fel bolag, inte att gå sämre än ett index. Självklart sparar vi i våra egna fonder. Vi har valt väg. Gör det du också! Välj Spiltan Fonder för ditt fondsparande.

 
Spiltan Fonder AB ägs sedan 2015 till 84 % av Investment AB Spiltan. Resterande ägs av anställda och ledningen i fondbolaget. Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med fokus på onoterade bolag och bolag inom finansiella tjänster.
Läs mer om Investment AB Spiltan på www.spiltan.se/spiltan  under rubriken "Om oss - Spiltan en bra historia..."
 
Erik Brändström, VD och förvaltare på Spiltan Fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.