Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Tankar kring Sparande

Tankar om sparande i allmänhet och fondsparande i synnerhet

Sparande sker i olika former, till olika ändamål och genom olika typer av värdepapper. Eget sparande är nog den sparform vi tänker på i första hand. Det kollektiva sparandet som så småningom skall bli våra pensioner är dock det ojämförligt största i Sverige och sköts av staten förutom en s.k. premiepensionsdel som den enskilde själv kan påverka. Ändamålet för vars och ens sparande styr av naturliga skäl såväl tidshorisont som val av sparform. Till en cykel sparar du nog enklast via lönekontot medan eget pensionssparande med fördel kan ske i form av fondsparande.
 
Våra slutsatser om fondsparande:
Om du är intresserad av hög avkastning bör du välja aktiva fonder som försöker slå index eller fonder med koncentrerade portföljer. Undvik framförallt att välja s k "aktiva" fonder som bara följer index. Då betalar du höga kostnader för en produkt som inte skapar mervärden i jämförelse med en indexfond med låga kostnader.
 
Spiltans fonder är aktivt förvaltade med koncentrerade portföljer. Du kan läsa mer om dem under Våra fonder.
 
Med Spiltan Fonders investeringsfilosofi som ansluter sig till den legendariske aktieförvaltaren Warren Buffetts tankar kombinerat med sunt förnuft och låga kostnader hyser vi dock gott hopp om våra aktiefonder som långsiktigt bra placeringsalternativ.
 
Få så bra utfall av ditt sparande som möjligt:
 
  • Avkastningen: Ju högre avkastning du söker desto större risk är som regel förknippad med sparandet.
  • Risk innebär i detta sammanhang att avkastningen kan utebli i sin helhet eller till och med blir negativ. Sett över lång tid har sparande i aktier givit en bättre avkastning än sparande via bank. Detta förhållande gäller dock givetvis inte för enskilda aktier utan för aktier som grupp betraktat. Ju längre placeringshorisont desto mer talar för sparande i aktier och aktiefonder. 
  • Kostnader: Nästan alla sparformer är förknippande med kostnader. Det kan vara uppläggnings- och förvaltningsavgifter, skatter, provisioner etc. Dessa kostnader är ofta svåra för spararen att ha en uppfattning om eftersom de inte sällan dras från avkastningen och därmed inte redovisas öppet. Detta faktum innebär inte att de är av ringa betydelse för spararen. Den ackumulerade effekten (ränta på ränta) av endast 1% kan bli betydande över en lång tidsperiod och utgöra ett 10%-igt sämre utfall av ett långsiktigt sparande.
  • Fördelning mellan aktie- och räntesparande: Efter en börsnedgång är det många som ökar andelen räntebärande papper i sitt sparande för att få en säker och stabil avkastning i framtiden. Det är ett korrekt beslut om och när en lågkonjunktur håller i sig och när börsen utvecklas svagt. Det är självklart inte ett bra beslut om vi har nått eller snart kommer att nå bottennivån på en börsnedgång. Viktigt är att komma ihåg den gamla och allmänt vedertagna sanningen att aktier på lång sikt ger högre avkastning än räntesparande. Det är också viktigt att går igenom hela sin sparportfölj och hur mixen mellan aktie- och räntesparande ser ut idag. I vårt nya pensionssystem kan den största delen av pensionen ses som en räntefordran på svenska staten. Sparande i den egna bostaden kan även det ses som ett räntesparande. Om en stor del av det existerande sparandet redan är i form av räntesparande är det viktigt att ta ställning till om det är lämpligt att öka denna andel ytterligare eller inte. Kanske är det bättre att öka på aktiesparandet istället. Men var och en måste själv avgöra hur vi vill sova om natten. Om du väljer att öka andelen räntesparande är den bästa rekommendationen att börja med att öka amorteringen på lånen för den egna bostaden.

Bli medlem i Sparklubben.se och få boken "Så här kan alla svenskar bli miljonärer"

Spiltan Fonders Ordförande och VD i Investment AB Spiltan - Per H Börjesson har skrivit ett antal böcker om sparande. Du kan läsa mer om detta på Investment AB Spiltans sparsida: www.sparklubben.se och väljer du att prenumerera på Sparklubbens nyhetsbrev - Sparrebellen - får du också ett exemplar av "miljonärsboken" gratis.

Per H Börjessons succébok - Så här kan alla svenskar bli miljonärer

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.