Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Aktiefond Dalarna - investeringsfilosofi

Fråga: Vad är det för speciellt med Aktiefond Dalarna?
 
Svar: Framförallt är det den regionala fokusen. Dessutom synsättet där förvaltaren investerar i bolag som långsiktigt bedöms vara bäst och bortser från marknadens prissättning som är ett mer kortsiktiga synsätt.
 
Fråga: Vad skiljer Aktiefond Dalarna från Era andra Sverigefonder?
Svar: Basen är den samma vad gäller långsiktigheten och den fundamentala analysen sedan är det den regionala fokusen. Aktiefond Dalarna har dessutom ett regionalt nätverk av näringslivsprofiler som kommer diskutera placeringar med förvaltaren samt vara ett stöd i ägarfrågor mm.
 
Investeringsfilosofi
  • Spiltan Aktiefond Dalarna är en aktiefond med inriktning på svenska bolag där målet är att åtminstone 50 % av innehaven ska komma från Dalarna eller ha en betydande verksamhet i Dalarna.
  • Fonden kommer också att investera i onoterade aktier där bolagen har sitt säte i Dalarna. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsen.
  • Aktiefond Dalarna skall normalt sett vara fullinvesterad d v s andelen likvida medel skall som regel inte överstiga 5 %. Anledningen är att andelsägarna har investerat sina medel i fonden för att de skall investeras i värdepapper och inte ligga som likvida medel.
  • Förvaltningen är aktiv och baserad på fundamental analys. Fondernas placeringar är helt oberoende av en akties vikt i olika index. Vi anser oss ha relativt stränga kriterier för våra placeringar. Det är inte så många företag som vi anser uppfyller våra krav. Men när vi väl finner ett bolag intressant investerar vi gärna stort i detsamma och ger det en stor vikt i portföljen. Det innebär att antalet aktier som ingår i fonden generellt är färre än vad som är brukligt. Det finns de som hävdar att vi då tar en större risk än de fonder som har många (kanske 40-60 st) aktier i sin fond. Vi håller inte med om det synsättet. Den största risken till ett dåligt utfall av en investering består i att ha för dålig kännedom om vad vi investerar i. Den risken ökar stort med antal placeringar som skall hållas reda på. Vi menar att med en mer fokuserade förvaltningsstil med färre men större innehav jämfört med andra fonder är tidseffektivt och gör det möjligt att bedriva ett mer koncentrerat analysarbete.

Fonden har ett regionalt nätverk av regionala företagsprofiler.