Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Aktiefond Småland - investeringsfilosofi

Fråga: Vad skiljer Aktiefond Småland från Era andra Sverigefonder?
 
Svar: Basen är densamma vad gäller långsiktigheten och den fundamentala analysen sedan är det den regionala fokusen. Aktiefond Småland har dessutom ett regionalt nätverk av näringslivsprofiler, i form av Investment AB Chiffonjén, som diskuterar placeringar med förvaltaren samt är ett stöd i ägarfrågor mm.
 
Investeringsfilosofi
  • Spiltan Aktiefond Småland är en aktiefond med inriktning på svenska bolag där målet är att åtminstone 60% av innehaven ska komma från Småland eller ha en betydande verksamhet i Småland.

  • Fonden kommer även att investera i onoterade aktier där bolagen har sitt säte i Småland. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsen.

  • Aktiefond Småland skall normalt sett vara fullinvesterad d v s andelen likvida medel skall som regel inte överstiga 5 %. Anledningen är att andelsägarna har investerat sina medel i fonden för att de skall investeras i värdepapper och inte ligga som likvida medel.

  • Förvaltningen är aktiv och baserad på fundamental analys. Fondernas placeringar är helt oberoende av en akties vikt i olika index. Vi anser oss ha relativt stränga kriterier för våra placeringar. Det är inte så många företag som vi anser uppfyller våra krav. Men när vi väl finner ett bolag intressant investerar vi gärna stort i detsamma och ger det en stor vikt i portföljen. Det innebär att antalet aktier som ingår i fonden generellt är färre än vad som är brukligt. Det finns de som hävdar att vi då tar en större risk än de fonder som har många (kanske 40-60 st) aktier i sin fond. Vi håller inte med om det synsättet. Den största risken till ett dåligt utfall av en investering består i att ha för dålig kännedom om vad vi investerar i. Den risken ökar stort med antal placeringar som skall hållas reda på. Vi menar att med en mer fokuserade förvaltningsstil med färre men större innehav jämfört med andra fonder är tidseffektivt och gör det möjligt att bedriva ett mer koncentrerat analysarbete.
 
Fonden har ett regionalt investeringsråd.