Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Aktiefond Stabil - investeringsfilosofi

Fråga: Vad är det för speciellt med Aktiefond Stabil?

Svar:
 Den långsiktiga strategiska fördelningen där kombinationen skapar en stabilare portfölj.  - Synsättet där förvaltaren investerar i bolag som långsiktigt bedöms vara bäst och bortser från marknadens prissättning som är ett mer kortsiktiga synsätt. 
 
Fråga: Vad skiljer Aktiefond Stabil från Aktiefond Sverige?
Svar: Basen är densamma vad gäller långsiktigheten däremot håller Aktiefond Sverige en högre risknivå mätt i standardavvikelse. Aktiefond Stabil har dessutom en portföljuppdelning som inte Aktiefond Sverige har.
 
Investeringsfilosofi
  • Investeringar baseras på grundläggande fundamental analys - även kallat sunt förnuft. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättning med förvaltningen är att över tiden i första hand skapa en stabil positiv avkastning och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index . Mer preciserat är fondens avkastningsmål att över tiden uppnå ca 7% i avkastning per år [riskfri ränta (ca 3%) + riskpremie (ca 4%)]. 
 
  • Fonden är konsekvent, uthållig och långsiktig. När man är en långsiktig ägare dyker det alltid upp tillfällen när "marknaden" inte tycker att en tillgång är attraktiv och det är då tillfälle finns att köpa/öka innehavet. "Pris är vad du betalar värde är vad du får" (citat Warren Buffett).

    a) Sektorfördelning: Vår investeringsstrategi utgår från hur fördelningen skall vara mellan de tre olika sektorerna. I normalfallet är fördelning mellan de tre sektorerna ca 50/35/15 i respektive sektor, men den kan givetvis variera beroende på marknadsförutsättningarna. 

    b) Analys: I nästa steg genomför vi en analys av vilka tillgångar som skall ingå i de olika sektorerna. Urvalsmetodiken för aktiedelen baseras på fundamental analys - även kallat sunt förnuft. Vi köper aktier till ett bra pris i bra bolag med ärliga och kompetenta människor. Urvalsmetodiken för investmentbolag samt fonder är en kombination av Golden rules* samt vår kunskap och analys av bolagen och fonderna. Det gör att vi har goda möjligheter att välja ut de som är lägst värderade och har den högsta kompetensen med rimliga förvaltningskostnader och dessutom drivs av ärliga och kompetenta människor.

    c) Beslut: Köp- och säljbeslut baseras på vid den för tillfället vår valda sektor fördelning och hur den tänkta förändringen passar in i den önskade sektor och portföljfördelning. Såväl köp som försäljningar sker som regel gradvis. 

    d) Kontinuerlig uppföljning: Portföljen följs upp kontinuerligt med avseende på sektorfördelning samt de i respektive sektor ingående tillgångarna. Hela tiden sker dessutom en uppföljning att varje investering utvecklas enligt förväntan Grundläggande i alla steg - sunt förnuft!
 
* Golden rules
1. Bolaget: Är affärsidén begriplig, hur konjunkturkänsligt är bolaget och hur ser framtidsutsikterna ut?
2. Ledningen: Är ledningen rationell, aktieägarvänlig och självständig?
3. Finansiella tal: Hur ser vinstmarginalerna ut, vad är avkastningen på eget kapital, hur ser kassflödet ut
4. Aktien: Vad är bolaget värt och hur värderas bolaget av aktiemarknaden?