Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Aktiefond Sverige - Investeringsfilosofi

Fråga: Vad skiljer aktiefond Sverige från er andra Sverigefond - Spiltan Aktiefond Stabil?

Svar: Precis som Spiltan Aktiefond Stabil är fonden aktivt förvaltad enligt Spiltans investeringsfilosofi. En filosofi som bygger på fundamental analys och långsiktighet. Aktiefond Sverige har en högre risknivå mätt i standardavvikelse. Dessutom har Aktiefond Stabil en portföljuppdelning som inte Aktiefond Sverige har.
 

Investeringsfilosofi
  • Aktiefond Sverige skall normalt sett vara fullinvesterad, det vill säga andelen likvida medel skall som regel inte överstiga 5 %. Anledningen är att andelsägarna har investerat sina medel i fonden för att de skall investeras i aktier och inte ligga som likvida medel.
  •  Förvaltningen är aktiv. Bolag med goda tillväxtmöjligheter är givna favoriter under förutsättning av att aktien bedöms vara rimligt värderad. Generellt undviker vi att investera i bolag som inte redovisar vinst. Även relativt nystartade företag är lågt prioriterade placeringar.
  • Det är inte så många företag vi anser tillräckligt attraktiva för att kvala in i portföljen. När vi väl finner ett bolag som är intressant investerar vi gärna stort i detsamma och ger det en stor vikt i portföljen. Det innebär att antalet aktier som ingår i fonden generellt är färre än vad som är brukligt. Det finns de som hävdar att vi då tar en större risk än de fonder som har många, kanske 40-60 st, aktier i sin fond. Vi menar att den största risken för ett dåligt utfall av en investering består i att ha för dålig kännedom om vad vi investerar i. Den risken ökar stort med antal placeringar som skall följas upp. Vi menar att med en mer fokuserad förvaltningsstil med färre men större innehav jämfört med andra fonder är tidseffektiv och gör det möjligt att bedriva ett mer koncentrerat analysarbete. Urvalskriterier varierar beroende på vilken typ av bolag det är. Oftast är det traditionella mått så som avkastning på eget kapital, direktavkastning, tillväxttakt samt p/e- och p/s- tal. Även aktiekursen och en bedömning av förutsättningen för t.ex. en turnaround kan påverka valet av placering och tidpunkt för en investering.