Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Månadsspara / Byt / Sälj

Här kan du öppna en fonddepå och börja spara eller hantera dina fondandelar hos Spiltan Fonder.

För dig som redan är kund - vill du göra en engångsinsättning betalar du in till önskad fonds bankgiro och lämnar ditt personnummer som referens. Vill du starta ett månadssparande, göra fondbyte eller sälja kan du använda formulären längre ner på sidan om du har BankID. Om du inte har BankID kan du använda våra blanketter.

Observera att det inte är möjligt att köpa, sälja, byta eller starta månadssparande i vår inloggningstjänst. 

För dig som vill öppna ett fondkonto - Om du har BankID kan du öppna ett fondkonto och starta månadssparande med hjälp av formulären längre ner på denna sida. Om du inte har BankID kan du använda våra blanketter.

Alla nya kunder får boken "Så här kan alla svenskar bli miljonärer" skriven av Per Håkan Börjesson. Kontakta oss på fonder@spiltan.se eller 08-545 813 40 så hjälper vi dig med att komma igång. 

OBS!! BANK-ID OCH CHROME  
Den senaste versionen av webbläsaren Chrome kräver att användaren tillåter körning av "pluginer".  
Läs mer här  


Bryttider för handel är 16.00 för alla vanliga bankdagar och 12.00 för halvdagar.Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.


Steg 1

Kunduppgifter

* Obligatoriska fält

Anmälan - ny fondsparare

* Obligatoriska fält


Skatterättslig hemvist:

För att fondspara hos Spiltan Fonder får du enbart ha din skatterättsliga hemvist i Sverige.
Har du annan skatterättslig hemvist än Sverige kan du inte vara direktkund hos Spiltan Fonder. Vänligen kontakta oss för vidare information.

Kunduppgifter

Kontouppgifter vid utbetalning (försäljning)

Vänligen notera att vi inte kan genomföra utbetalning till annat än andelsägarens egna bankkonto.

Uppgifter för kundkännedom

För vems räkning köper du fonder?

Typ av sparande

Vad uppskattar du genomsnittligt transaktionsbelopp till?

Vilken placeringshorisont har du?

Vilket är ursprunget till de pengar du placerar?

Kunddeklaration

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelserna via etablerande av affärsförbindelse med Politically Exposed Persons (PEP:s) vilka innefattar personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Vi ber dig därför att besvara frågorna nedan.

Personer i politiskt utsatt ställning ("PEP")

Med en person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion eller position i ledningen i en internationell organisation i Sverige eller utomlands, och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Har du, eller har du haft en sådan position som avses med PEP?

Om ja, vänligen specificera nedan

Är du familjemedlem till någon person som har eller har haft någon tjänst/position som anges ovan?

Med familjemedlem avses make eller maka, sambo, registrerad partner, barn och deras makar, registrerade partner eller sambon samt föräldrar.

Om ja, vänligen ange namn och typ av familjemedlem.

Är du en känd medarbetare till en person som har eller har haft någon tjänst som anges ovan?

Exempelvis, äger du en juridisk eller juridisk konstruktion gemensamt med en PEP, eller har eller har du haft nära förbindelser med en person som är PEP på annat sätt, eller är du ensam ägare till en juridisk person eller en juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en PEP

Om ja, vänligen ange namn och position för den person du är en känd medarbetare till, samt namn och organisationsnummer för den juridiska personen/konstruktionen

Steg 2

Köp fondandelar

Vill du göra en engångsinsättning så betalar du in önskat belopp på fondens bankgirokonto. Observera att minsta insättning är 100 kr. Är du ny kund hos oss måste du fylla i Steg 1.
OBS! Vid köp ange personnummer eller organisationsnummer i OCR- eller meddelandefältet vid inbetalningen.

Fondnamn/betalningsmottagare Bankgironummer
Spiltan Aktiefond Dalarna 5537-2080
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 811-5701
Spiltan Aktiefond Småland 297-3105
Spiltan Aktiefond Stabil 5483-9220
Spiltan Aktiefond Sverige 5483-9295
Spiltan Globalfond Investmentbolag 253-7959
Spiltan Högräntefond 533-9924
Spiltan Räntefond Sverige 5662-5007

Månadssparande

Via autogiro kan du starta ett månadssparande i våra fonder.
Minsta belopp är 100 kr per fond. Dragning sker den 28:e varje månad.
Observera att anmälan måste vara oss tillhanda 14 dagar innan första dragningen kan genomföras.
Sparande via Autogiro
Belopp per fond (heltal)
Aktiefond Dalarna
Aktiefond Investmentbolag
Aktiefond Småland
Aktiefond Stabil
Aktiefond Sverige
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Högräntefond
Räntefond Sverige
Totalt månadsbelopp: 0 kr

Kontouppgifter:

Uppge det konto du vill att dragningen ska ske från.
Vill du att dragningen ska ske från samma konto som utbetalningen av försäljningslikvid fyller du inte i något av fälten nedan.
Villkor för autogiro
Jag medger härmed att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagare för överföring till denna via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter:
  • om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
  • eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före.

Ändring av månadsspar

Minsta belopp är 100 kr per fond. Dragning sker den 28:e varje månad.
Observera att ändringen måste vara oss tillhanda 2 dagar innan dragningen kan genomföras.
Vill du tillfälligt stoppa en dragning, kontakta vår Kundsupport.

Välj flera fonder


Villkor för autogiro
Jag medger härmed att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagare för överföring till denna via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter:
  • om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt,
  • eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot. Bankgirocentralen, BGC AB, har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före.

Försäljning (Välj belopp eller andelar)

Välj flera fonder

Fondbyte

Välj fler byten