sjöstuga

Spiltan Fonders placeringsråd

Som ett led i investeringsprocessen fyller vårt placeringsråd en viktig funktion. Rådet fungerar som stöd till våra förvaltare och rådets möten syftar till att skapa en levande och initiativrik förvaltningskultur.

Respektive fonds ansvariga förvaltare ingår i placeringsrådet där frågor som rör förvaltningen av våra fonder diskuteras. I investeringsprocessen finns flera lager som ska genomarbetas inför investeringsbeslut där rådet fyller en viktig funktion.

Placeringsrådet har regelbundet möten och genomgångar av makroekonomiska förhållanden, fondernas sammansättning och utveckling, enskilda bolag och nya investeringsidéer. Aktie- och ränteförvaltare har stort utbyte av varande genom deras till viss del olika perspektiv på bolagsanalyser. Utgångspunkten för samtal kring investeringar i samtliga fonder är vår investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet stabilitet.

Placeringsrådets möten är viktiga för dynamiken i förvaltningen och hjälper oss att hela tiden röra oss framåt. Rådets synpunkter väger tungt inför en investering men slutgiltigt beslut fattas av ansvarig förvaltare för respektive fond.  

Till sin hjälp har placeringsrådet analyser och bevakning från banker och fondkommissionärer samt analyshus och andra fristående marknadsbevakare.

An error occured.

Så här kan alla svenskar bli miljonärer 

Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan start år 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus.

Läs mer

Placeringsrådet består av:

  • Erik Brändström
  • Pär Andersson
  • Lars Lönnquist
  • Jörgen Wärmlöv
  • Nicklas Segerdahl
  • Jonas Eriksson
  • Fredrik Skoglund
  • Sofie Areskoug
Medarbetare

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

Samtliga fonder står under Finansinspektionens tillsyn. Alla fonder är värdepappersfonder (UCITS-fonder) utom Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är en specialfond. Mer information om vår förvaltning hittar du under respektive fond under fliken Våra fonder samt under fliken Rapporter .

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies