Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Högräntefond - Frågor och Svar

Vad är det för speciellt med Spiltan Högräntefond?
- Det är en fond som utifrån en beprövad bolagsanalys aktivt investerar i instrument vars värdering huvudsakligen baseras på en ränta. Primärt investerar fonden i företagsobligationer men har även möjlighet att köpa konvertibler och preferensaktier i Norden. Genomsnittlig löptid för innehaven i fonden kan vara upp till 10 år.

Varför har ni ett Nordiskt fokus på investeringarna?
- Norden är tillräckligt litet för att vi ska kunna ha insyn och analysera företagen. Samtidigt får vi ett utökat antal investeringsalternativ och därmed en möjlighet att leverera en god meravkastning.

Kommer det att finnas en valutarisk i fonden?
- Nej, investeringar som görs i annan valuta än svenska kronor kommer att valutasäkras.

Varför är det viktigt att fonden kan investera i både korta och långa värdepapper?
- En lång obligationsfond är bra när räntorna faller, men när räntorna stiger riskerar avkastningen att bli negativ. Genom att både kunna investera i långa och korta värdepapper ökar möjligheten att skapa avkastning både när räntorna sjunker och stiger.

Innebär det att risken är hög i fonden?
- Nej, fonden har en låg till medelhög risk. Något högre än penningmarknadsfonder, men betydligt lägre än aktiefonder.

Vilken avkastning kan förväntas framöver?
Det beror på ett antal faktorer. I botten finns den korta räntan som styrs av Riksbankens reporänta. Ovanpå det ska man få betalt för bolagens kreditrisk samt hur lång tid kapitalet placeras i fonden. Vår målsättning är att med god riskspridning erbjuda en avkastning som klart överstiger ett sparande i en penningmarknadsfond.

Hur ska ni lyckas "dubbla" avkastningen jämfört med en penningmarknadsfond?
Det finns i huvudsak fem sätt att skapa avkastning i en räntefond:
- räntan på det köpta värdepappret,som främst avgörs av löptid och företagets kreditvärdighet.
- ränterörelsens effekt på marknadsvärdet
- att rida på yieldkurvan, det vill säga att ta vara på att räntan är olika beroende på vilken löptid man placerar på och att räntekurvan förändras över tid
- att rida på kreditkurvan, det vill säga att ta vara på att kreditrisken är olika beroende på vilken löptid man placerar på
- att ta vara på kreditmigrering, det vill säga att öka avkastningen genom att investera i bolag vars kreditvärdighet förväntas förbättras under innehavstiden.

Varför ska jag investera i Högräntefonden istället för Spiltan Korträntefond?
Vår korträntefond har lyckats mycket väl. Vi konstaterar dock att med dagens låga ränteläge så kommer – även om vi fortsatt är bäst i klassen bland penningmarknadsfonderna – avkastningen i penningmarknadsfonder att vara låg de kommande åren. För att möjliggöra högre avkastning till rimlig risk har vi Spiltan Högräntefond som har målsättningen att med en god riskspridning erbjuda en avkastning som klart överstiger ett sparande i en korträntefond.

Vad är förvaltningsavgiften?
- Då Spiltan Högräntefond är en aktiv förvaltad fond speglas detta även i förvaltningsavgiften som är 0,75% per år. 

Var kan jag investera i / köpa fonden?
Du kan köpa fonden direkt hos oss på Spiltan Fonder och självklart på de flesta fondtorg som Avanza, Nordnet, Skandiabanken mfl – om du inte hittar fonden där du sparar, hör av dig till oss. 

Finns fonden valbar för Premiepensionen/PPM-pensionen?
- Ja, fonden finns med i PPM med nr 560 599.