Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Vanliga frågor om Spiltan Fonder

Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om våra fonder. Hoppas du hittar svar på just din fråga här. Om inte, är du välkommen att kontakta Spiltan Fonders kundtjänst.

Är Spiltan Fonder ett godkänt fondbolag? 
Ja. Precis som samtliga svenska fondbolag står Spiltan Fonder AB under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att fondbolaget har rätt att bedriva fondverksamhet enligt svensk lag.
 
Är det högre risk att investera hos Er jämfört med de stora fondbolagen? 
Nej, det är ingen som helst skillnad beträffande säkerhet. Alla värdepapper finns förvarade hos en bank (förvaringsinstitut). Fondbolaget kan inte ta ut några värdepapper förrän förvaringsinstitutet (banken) har godkänt detta. Spiltan Fonder har Swedbank som förvaringsinstitut.
 
Hur köper jag era fonder?
Du kan köpa fonderna direkt hos oss eller via våra samarbetsparters. På sidan Månadsspara / Byt / Sälj kan du bli kund, starta månadsspara samt byta och sälja fonder. Är du kund hos oss och vill köpa fonder kan du klicka här. Köp görs till den kurs som gäller den dag som pengarna kommer in till fondens bankkonto, vilket normalt tar cirka två bankdagar via bankgiro.

Kan jag spara i era fonder via investeringssparkonto (ISK)?
Ja, alla våra fonder är tillgängliga för ISK-sparande men dessvärre inte om du sparar direkt hos Spiltan Fonder. Detta beror på att det idagsläget endast är banker som får erbjuda ISK. Väldigt beklagligt tycker vi och vi hoppas att reglerna kommer ändras i framtiden. Vi har dock ingen uppfattning när det kan tänkas ske. Tillsvidare får vi därför hänvisa till våra återförsäljare och partners för sparande via ISK.
 
Får jag någon bekräftelse på köp respektive försäljning? 
Ja, avräkningsnota skickas normalt till dig dagen efter köpet/ försäljningen.
 
Tar ni ut insättnings-/uttagsavgifter?
Till skillnad från många andra fondbolag så tar inte Spiltan Fonder ut några insättnings- eller uttagsavgifter. Det kostar således inte dig som andelsägare något att köpa eller sälja andelar i våra fonder.
 
Hur stor är fondens förvaltningsavgift? 
Förvaltningsavgiften är 1,5% per år för Spiltan Aktiefond Dalarna, Spiltan Aktiefond Småland, Spiltan Aktiefond Sverige och Spiltan Aktiefond Stabil. Förvaltningsavgiften för Spiltan Aktiefond Investmentbolag är 0,2% per år och för Spiltan Globalfond Investmentbolag är avgiften 0,5%.  Avgiften för Spiltan Högräntefond är 0,75% och 0,1% per år för Spiltan Räntefond Sverige.
 
Kan jag se mitt innehav från nätet? 
Ja. Du kan beställa lösenord genom att maila ditt namn och personnummer till fonder@spiltan.se eller ringa på +46 (0)8-54581340. 
 
Hur följer jag utvecklingen? 
Du kan följa kursutvecklingen på vår hemsida. Dessutom finns våra kurser redovisade i de stora morgontidningarna och på flertalet fondsiter.

Hur ofta får jag värdebesked? 
Du som kund kan välja hur ofta du vill ha värdebesked. Du kommer åtminstone att få värdebesked två gånger per år (vid halvårs- och helårsskiften). Dessutom får våra alla kunder som vi har e-postadress till däremellan kvartalsrapporter där vi berättar om utvecklingen under perioden (dessa läggs också ut på hemsidan).

Är Spiltan Fonder med i PPM? 
Ja, med följande nummer:

Aktiefond Dalarna
119 891
Aktiefond Småland
272 898
Aktiefond Stabil
339 184
Aktiefond Sverige
152 181
Globalfond Investmentbolag
358 309
Spiltan Högräntefond
560 599
Räntefond Sverige
972 497

Kan jag månadsspara i fonden?
Det går bra att månadsspara i fonden via autogiro - se Köp/Byt/Sälj.  Minsta belopp vid månadssparande är 100 kronor per fond. Observera att du inte erhåller köpnota efter varje köp utan beloppen som sparas redovisas via kontoutdrag respektive sammanställning som du erhåller varje kvartal. 
Vad krävs om andelsägaren är omyndig? 
Se - Köp/Byt/Sälj - Observera att försäljningslikvid alltid går till ett bankkonto som är tillhörigt andelsägaren, dvs även ett barn måste ha ett eget bankkonto.
 
Hur kan jag ta reda på hur mycket pengar jag har i en fond?
Om du sparar direkt hos Spiltan Fonder och inte via en annan bank eller fondtorg, så skickar vi ut hel- och halvårsrapporter med saldobesked. Om du vill veta hur mycket du har i fonden mellan rapporterna så kan du maila Spiltan Fonder på fonder@spiltan.se så skickar vi hem ett saldobesked per post.

Hur många dagar tar det från att jag sålt en fond tills jag har pengarna på mitt bankkonto?
Från att vi har tagit emot din säljorder brukar det ta ungefär 3 vardagar innan pengarna finns på ditt bankkonto.
 
Hur många dagar tar det att sätta in pengar i en fond?
Från att du satt in pengarna på fondens bankgironummer så tar det 2-3 dagar innan dina pengar är inne i fonden.
 
Hur räknar man ut hur mycket jag har i en fond?
Marknadsvärdet i en fond är antalet andelar man fått multiplicerat med fondens kurs (NAV-kurs). Varje gång man sätter in eller tar ut pengar ur fonden förändras antalet andelar.

Varför behöver nya fondsparare skicka in kopia av identifikationshandling?
Den 15: e mars 2009 trädde en ny Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft som ersatte den tidigare från 1994. Spiltan Fonder är, liksom alla andra fondbolag, skyldiga att följa den nya lagstiftningen samt Finansinspektionens föreskrifter.
En del kunder tycker att Spiltan Fonder samt andra fondbolag ställer närgånga frågor om deras transaktioner. Den nya penningtvättslagen ställer nya högre krav på att Spiltan Fonder har god kännedom om dig som kund och om dina transaktioner. Därför är vi skyldiga att ställa frågor till både nya och befintliga kunder i samband med vissa transaktioner. Vidare måste vi identifiera alla nya kunder samt spara kopia av identifikationshandlingen. Med denna nya rutin, minskar vi möjligheten för de grupper i samhället som vill utnyttja vår verksamhet för penningtvätt eller annan form av bedrägeri.
Den information som Spiltan Fonder får tillgång till behandlas självklart konfidentiellt.

Kan en fond gå i konkurs? 
Fonder omfattas till skillnad från bankkonton inte av insättningsgarantin och det är av den enkla anledningen att fondens pengar är helt separerade från fondbolagets tillgångar.. På bankkonton finns insättningsgarantin eftersom kunden själv lånar ut pengar till banken och vill kunna få tillbaka dem om banken skulle gå i konkurs. I fonder oavsett om det är aktie- eller räntefonder så är värdepappren skiljda från fondbolaget. Värdepappren finns hos något som kallas förvaringsinstitut och är en bank, i Spiltan Fonders fall är det Swedbank. Fondbolaget har uppdraget från de som sparar i fonden att se till att pengarna man satt in förvaltas väl, vilket innebär att fondbolaget säger till förvaringsinstitutet vilka aktier som ska köpas eller säljas.
Om fondbolaget skulle gå i konkurs finns pengarna kvar hos förvaringsinstitutet som då får ta över förvaltningen av pengarna. Om förvaringsinstitutet skulle gå i konkurs så är fonden inte deras pengar utan de finns på en depå i Spiltans namn. Och om banken inte kan skilja sina egna pengar från sina kunders pengar, så begår det något brottsligt oavsett om det skulle hänga ett konkurshot över dem eller inte. Men om förvaringsinstitutet/banken skulle ha väldigt svårt att hålla reda på vems pengar som är vems så finns det en motsvarighet till Insättningsgaranti som heter Investerarskydd och uppgår till 250 000 kronor per kund. Investerarskyddet infaller också om banken/förvaringsinstitutet går i konkurs samtidigt som kundens pengar är på väg genom banksystemet på väg till eller från fondens depå hos förvaringsinstitutet.
 
Vad är en NAV-kurs?
De fondkurser som redovisas varje dag i tidningar och på vissa webbsidor kallas NAV-kurs, vilket står för Net Asset Value eller nettoandelsvärde. NAV-kursen visar vad en fondandel är värd vid den dagliga avstämningen i fonden och visar värdet på alla tillgångar, som till exempel aktier, minus den dagens andel av fondens avgifter. Man kan säga att NAV är ett dagligt nettovärde eller pris på en fondandel.
 
Varför behöver inte fonder längre lämna utdelning?
En nyhet för alla svenska fondsparare från och med 2013 är att fondernas tidigare utdelningar har ersatts av en ny schablonintäkt. Svenska fondbolag var tidigare tvungna att lämna utdelningar, eftersom man enligt lagen, var tvungen att överföra fondens beskattning till sina andelsägare.
Den nya schablonintäkten som ligger till grund för fondskatten baseras på värdet av ditt fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av ditt fondsparande beräknas en schablonintäkt på 0,4 procent och på det beloppet betalar man 30 procent i skatt vilket gör att den totala skatten blir 0,12 procent. Uppgifterna om schabloninäkt och skatt kommer att återfinnas på din förtryckta deklarationsblankett. Den nya skatten är betydligt lägre än den skatt man betalat för de utdelningar som fonderna tidigare varit tvungna att göra.
 
Kan en penningmarknadsfond sjunka i värde?
Det finns en risk att en penningmarknadsfond kan sjunka i värde på mycket kort sikt, men knappt ens i teorin kan en sådan fond få en negativ avkastning på ett års sikt. Om räntan stiger kraftigt (och marknaden inte förutsett detta) är de innehaven som fortfarande ligger kvar i fonden mindre värda jämfört med de nya räntepappren som kommer att ges ut på marknaden i det nya ränteläget. Och eftersom sparare kan gå in eller ur fonden så måste man "marknadsvärdera" fondens innehav och fonden varje dag, så att köparen eller säljaren får rätt kurs den dagen han eller hon handlar.
Spiltan Räntefond Sverige är en penningmarknadsfond, eller kort räntefond som de ibland även kallas, och de värdepapper som fonden investerar i har en genomsnittlig löptid på maximalt 1 år. Räntebärande värdepapper med en så kort löptid svänger generellt väldigt lite och har en väldigt låg risk.
 
Hur kan man förvänta sig att börsen i genomsnitt stiger över tiden?
Historiskt har den svenska börsen stigit med i genomsnitt 7 procent per år. Det kanske inte låter så mycket men med den så kallade ränta-på-ränta-effekten (om man sparar under flera år kommer man att få avkastning på dels de insatta pengarna men även avkastning på den avkastning man fått sedan man satte in pengarna) blir 7 procent per år ge en total avkastning på 40 procent och inte 35 procent som man får om man multiplicerar 7 procent med 5 år.
 
Varför finns inte Spiltan Aktiefond Investmentbolag med i bland Spiltans PPM-fonder?
Tyvärr går det idag inte att PPM-spara i Spiltan Aktiefond Investmentbolag då fonden betraktas som en Specialfond av Finansinspektionen. Det beror på att fonden enbart har 13 innehav och investerar mer än tio procent i några av innehaven. En fond som är godkänd för PPM ska innehålla minst 16 innehav och inget får överstiga 10%.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.