Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Vanliga frågor om Spiltan Fonder

Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna vi får om våra fonder. Hoppas du hittar svar på just din fråga här. Om inte, är du välkommen att kontakta Spiltan Fonders kundtjänst.

Hur loggar jag in?
Du loggar in med BankID som myndig privatperson. Företagskunder och minderåriga loggar in med lösenord. Har du förlorat ditt lösenord kan du höra av till till oss och beställa ett nytt.

Vad är BankID? 
BankID är en elektronisk legitimation som styrker din identitet när du är ute på internet. Med BankID kan du på ett säkert sätt uträtta dina ärenden hos banken, myndigheter och företag. Läs mer BankID här.

Vad är bryttiden för handel?
Bryttid för handel hos Fondab är 12.00.

Vad är kundkännedomsfrågor?
Lagen om penningtvätt ställer krav på fondbolag att känna sina kunder för att kunna ingå avtal. Syftet är att förhindra att affärsverksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det innebär bland annat att kunder måste legitimera sig och svara på en del frågor som rör sparandets syfte och art. Klicka på länken om du vill veta mer Lagen ställer krav på kundkännedom

Vad är likvidkonto?
Likvidkonto finns kopplat till dina depåer hos Fondab. Vid köp av fondandelar kan du välja om du vill att pengarna ska dras från ditt bankkonto eller från likvidkontot och när du säljer fondandelar kan du välja att få likviden utbetald till ditt bankkonto eller till likvidkontot.

Hur gör jag som är vårdnadshavare till minderårig kund?
Minderåriga kunder kan inte använda BankID för att handla. Det som behövs för att vårdnadshavare ska få inloggningsuppgifter och kunna öppna en depå för den minderåriges räkning är:

  • Signerat depåavtal 
  • Personbevis med information om vårdnadshavare/vårdnadshavarna – beställs från Skatteverkets hemsida. Gå till Beställ personbevis, välj Alla personbevis och sedan ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”. Personbeviset postas hem och kommer med post efter ca två dagar.
  • ID-kopia på vårdnadshavare/vårdnadshavarna (högst 3 månader gammalt) – kopia av legitimation som vidimeras av en myndig person med namn, namnteckning och kontaktuppgift.
  • Fullmakt förmyndare – Är ni två vårdnadshavare är det nödvändigt med ömsesidig fullmakt för att komma åt fondkontot.
  • Insynsfullmakt till Spiltan – Behövs för att vi på Spiltan Fonder, precis som idag, ska kunna hjälpa dig med frågor kring innehavet.
  • Blankett för byte av Bankgirokoppling – Med denna kan ni koppla ett bankkonto för fondhandel som tillhör den minderåriga till depån.
  • Godkännande av autogirokoppling – Bankkonto som står i den minderårigas namn och som ni tidigare angivit för transaktioner följer med och kopplas till fonddepån.

Vad är Investeringssparkonto, ISK?
Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som beskattas annorlunda mot vanligt fondkonto. I ISK beräknas en schablonintäkt på kontots värde. Värdet beräknas som ett genomsnitt under året. Du betalar 30% skatt på schablonintäkten oavsett om värdet på sparandet ökar eller minskar men du betalar inte någon skatt på realiserade vinster som i ett vanligt fondkonto beskattas med 30%.

Schablonintäkten beräknas utifrån statslåneräntan per den 30 november föregående år plus en procentenhet, 1,49% för 2018.   

För sparande i ISK lämpar sig fonder bäst där den förväntade avkastningen är relativt hög, som exempelvis aktiefonder. Fonder där avkastningen inte förväntas bli så hög, som de flesta räntefonder, är bättre att ha på ett vanligt fondkonto. 

Du behöver inte deklarera affärer som görs i ISK. Vill du flytta befintligt sparande till en ISK-depå måste du först sälja andelarna för att sedan köpa i din ISK-depå. Detta utlöser eventuellt reavinstskatt. För mer information:
Om ISK Skatteverket

Vad är en IPS?
Hos Fondab är det även möjligt att öppna och spara i en IPS, Individuellt pensionssparande. IPS är ett bundet sparande och ett alternativ för dig som inte har någon tjänstepension i din anställning eller är egenföretagare. För alla andra innebär IPS dubbelbeskattning då insättningar inte längre är avdragsgilla.

Är Spiltan Fonder ett godkänt fondbolag?
Ja. Precis som samtliga svenska fondbolag står Spiltan Fonder AB under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att fondbolaget har rätt att bedriva fondverksamhet enligt svensk lag.

Är det högre risk att investera hos er jämfört med de stora fondbolagen? 
Nej, det är ingen som helst skillnad beträffande säkerhet. Fondernas tillgångar förvaras hos en bank (förvaringsinstitut). Spiltan Fonder har Swedbank som förvaringsinstitut.

Tar ni ut insättnings-/uttagsavgifter?
Spiltan Fonder tar inte ut några insättnings- eller uttagsavgifter. Det kostar således inte dig som andelsägare något att köpa eller sälja andelar i våra fonder.
 
Är Spiltan Fonder med i premiepensionen? 
Ja, med följande nummer:

Aktiefond Småland
272 898
Aktiefond Stabil
339 184
Aktiefond Sverige
152 181
Spiltan Högräntefond
560 599
Räntefond Sverige
972 497


Kan jag månadsspara?
Det går bra att månadsspara i fonden via autogiro. Minsta belopp vid månadssparande är 100 kronor per fond. Observera att du inte erhåller köpnota efter varje köp. 

Hur kan jag ta reda på hur mycket pengar jag har i en fond?
Om du sparar direkt hos Spiltan Fonder och inte via en annan bank eller fondtorg, så loggar du in på Mina Sidor för att se ditt innehav. Du är också välkommen att kontakta oss på Spiltan Fonder på fonder@spiltanfonder.se .

Hur många dagar tar det från att jag sålt en fond tills jag har pengarna på mitt bankkonto?
Från att vi har tagit emot din säljorder brukar det ta ungefär 4 vardagar innan pengarna finns på ditt bankkonto.
 
Hur många dagar tar det att sätta in pengar i en fond?
Från att du registrerat din köporder så tar det i normala fall 2-3 dagar innan dina pengar är inne i fonden. Har du pengar på ditt likvidkonto går det snabbare.
 
Hur räknar man ut hur mycket jag har i en fond?
Marknadsvärdet i en fond är antalet andelar man fått multiplicerat med fondens kurs (NAV-kurs). Varje gång man sätter in eller tar ut pengar ur fonden förändras antalet andelar.

Varför behöver nya fondsparare skicka in kopia av identifikationshandling?
Den 15: e mars 2009 trädde en ny Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft som ersatte den tidigare från 1994. Spiltan Fonder är, liksom alla andra fondbolag, skyldiga att följa den nya lagstiftningen samt Finansinspektionens föreskrifter.
En del kunder tycker att Spiltan Fonder samt andra fondbolag ställer närgånga frågor om deras transaktioner. Den nya penningtvättslagen ställer nya högre krav på att Spiltan Fonder har god kännedom om dig som kund och om dina transaktioner. Därför är vi skyldiga att ställa frågor till både nya och befintliga kunder i samband med vissa transaktioner. Vidare måste vi identifiera alla nya kunder samt spara kopia av identifikationshandlingen. Med denna nya rutin, minskar vi möjligheten för de grupper i samhället som vill utnyttja vår verksamhet för penningtvätt eller annan form av bedrägeri.
Den information som Spiltan Fonder får tillgång till behandlas självklart konfidentiellt.

Kan en fond gå i konkurs? 
Fonder omfattas till skillnad från bankkonton inte av insättningsgarantin och det är av den enkla anledningen att fondens pengar är helt separerade från fondbolagets tillgångar. På bankkonton finns insättningsgarantin eftersom kunden själv lånar ut pengar till banken och vill kunna få tillbaka dem om banken skulle gå i konkurs. I fonder oavsett om det är aktie- eller räntefonder så är fondernas tillgångar helt skilda från fondbolaget. Fondens tillgångar förvaras hos något som kallas förvaringsinstitut, i Spiltan Fonders fall är det Swedbank. 
Om fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av värdepappren över av förvaringsinstitutet. 
Och om banken inte kan skilja sina egna pengar från sina kunders pengar, så begår den något brottsligt oavsett om det skulle hänga ett konkurshot över dem eller inte. Men om förvaringsinstitutet/banken skulle ha väldigt svårt att hålla reda på vems pengar som är vems så finns det en motsvarighet till Insättningsgaranti som heter Investerarskydd och uppgår till 250 000 kronor per kund. Investerarskyddet infaller också om banken/förvaringsinstitutet går i konkurs samtidigt som kundens pengar är på väg genom banksystemet på väg till eller från fondens depå hos förvaringsinstitutet.
 
Vad är en NAV-kurs?
De fondkurser som redovisas varje dag i tidningar och på vissa webbsidor kallas NAV-kurs, vilket står för Net Asset Value eller nettoandelsvärde. NAV-kursen visar vad en fondandel är värd vid den dagliga avstämningen i fonden och visar värdet på alla tillgångar, som till exempel aktier, minus den dagens andel av fondens avgifter. 
 
Varför behöver inte fonder längre lämna utdelning?
En nyhet för alla svenska fondsparare från och med 2013 är att fondandelsägare schablonbeskattas på hela sitt innehav. Tidigare kunde fonder undvika dubbelbeskattning genom att dela ut en viss procent, en schablonintäkt, av fondens värde till andelsägarna. Fondandelsägaren beskattades i sin tur på utdelningen. Idag beskattas inte fonden och därför finns inte någon anledning att lämna utdelning. 
Den nya schablonintäkten som ligger till grund för fondskatten baseras på värdet av ditt fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av ditt fondsparande beräknas en schablonintäkt på 0,4 procent och på det beloppet betalar man 30 procent i skatt vilket gör att den totala skatten blir 0,12 procent. Uppgifterna om schabloninäkt och skatt kommer att återfinnas på din förtryckta deklarationsblankett. Den nya skatten är betydligt lägre än den skatt man betalat för de utdelningar som fonderna tidigare varit tvungna att göra.
 
Kan en penningmarknadsfond sjunka i värde?
Det finns en risk att en penningmarknadsfond kan sjunka i värde på mycket kort sikt, men knappt ens i teorin kan en sådan fond få en negativ avkastning på ett års sikt. Om räntan stiger kraftigt (och marknaden inte förutsett detta) är de innehaven som fortfarande ligger kvar i fonden mindre värda jämfört med de nya räntepappren som kommer att ges ut på marknaden i det nya ränteläget. Och eftersom sparare kan gå in eller ur fonden så måste man "marknadsvärdera" fondens innehav och fonden varje dag, så att köparen eller säljaren får rätt kurs den dagen han eller hon handlar.
Spiltan Räntefond Sverige är en penningmarknadsfond, eller kort räntefond som de ibland även kallas, och de värdepapper som fonden investerar i har en genomsnittlig löptid på maximalt 1 år. Räntebärande värdepapper med en så kort löptid svänger generellt väldigt lite och har en väldigt låg risk.
 
Hur kan man förvänta sig att börsen stiger i genomsnitt över tiden?
Historiskt har den svenska börsen stigit med i genomsnitt 7 procent per år. Det kanske inte låter så mycket men med den så kallade ränta-på-ränta-effekten (om man sparar under flera år kommer man att få avkastning på dels de insatta pengarna men även avkastning på den avkastning man fått sedan man satte in pengarna) blir 7 procent per år ge en total avkastning på 40 procent och inte 35 procent som man får om man multiplicerar 7 procent med 5 år.
 
Varför finns inte Spiltan Aktiefond Investmentbolag med i premiepensionen?
Tyvärr går det idag inte att spara i Spiltan Aktiefond Investmentbolag i din premiepension då fonden betraktas som en Specialfond av Finansinspektionen. Det beror på att fonden enbart har 13 innehav och investerar mer än tio procent i några av innehaven. En fond som är godkänd för premiepensionen ska innehålla minst 16 innehav och inget får överstiga 10%.

Vilka är Fondab?
Fondab AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Fondab grundades 1999 och är baserade i Stockholm. Företaget är ett helägt dotterbolag till MFEX Mutual Funds Exchange AB. Våra direktkunders andelar registreras hos Fondab i depå.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.