Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Våra fonder

Övergripande investeringsfilosofi:

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i. Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder där vi bortser från olika aktiers indexvikt. Vi investerar huvudsakligen i företag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast även bra aktie-investeringar - både i dåliga och bra tider.

Målet är att fonderna ska ge avkastning som överträffar respektive fonds jämförelseindex. Vi lägger stor vikt vid att inte ta för mycket risk och i vår analys ser vi gärna att bolagen har

  • verksamhet vi förstår
  • förutsägbar verksamhet
  • långsiktigt uthållig verksamhet
  • uthålligt stabila marginaler
  • stabila intäkter och vinster
  • stabil historik
  • ärlig och rationell ledning
  • hållbar verksamhet.

Verksamhet vi förstår

Det är viktigt för oss att förstå vad bolagen säljer och varför och hur produkten eller tjänsten efterfrågas, med andra ord hur bolagen tjänar pengar. Affärsmodellen ska vara enkel.

Förutsägbar verksamhet

Bolag vars verksamhet inte är allt för utsatt för yttre faktorer.

Långsiktigt uthållig verksamhet

En lönsam verksamhet ska ha förutsättningar att vara lönsam även i framtiden. Bolag måste ha förmågan att hålla sig aktuella och relevanta över tid.

Uthålliga och stabila marginaler  

Gärna höga och växande men inte med för stor variation från år till år. 

Stabila intäkter och vinster

Som inte fluktuerar för kraftigt mellan åren på grund av yttre faktorer.

Stabil historik

Vi vill att bolaget har bevisat sig kunna tjäna pengar och generera vinst i olika typer av marknadsklimat.

Ärlig och rationell ledning

En viktig förutsättning för att äga en aktie är vetskapen om att ledningen arbetar för aktieägarnas intressen. Ett plus är om det finns en stark huvudägare.

Hållbar verksamhet

Bolag som arbetar aktivt och anstränger sig för att bli bättre och minska sin negativa påverkan på miljö, människor och samhälle.

 Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.

Samtliga fonder står under Finansinspektionens tillsyn. Alla fonder är värdepappersfonder (UCITS-fonder) utom Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är en Specialfond. Mer information om vår förvaltning hittar du under respektive fond under fliken "Våra fonder" samt under fliken "Rapporter" .