Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Våra fonder

Övergripande investeringsfilosofi:

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i. Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder som bortser från olika aktiers indexvikt. Vi investerar huvudsakligen i företag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast även bra aktie-investeringar - både i dåliga och bra tider.

Målet är att fonderna ska ge avkastning som överträffar respektive fonds jämförelseindex. Vi lägger stor vikt vid att inte ta för mycket risk och i vår analys ser vi gärna att bolagen har

  • verksamhet vi förstår
  • förutsägbar verksamhet
  • långsiktigt uthållig verksamhet
  • stabila marginaler, intäkter och vinster
  • ärlig och rationell ledning
  • hållbar verksamhet.

Verksamhet vi förstår

Det är viktigt för oss att förstå vad bolagen säljer och varför och hur produkten eller tjänsten efterfrågas, med andra ord hur bolagen tjänar pengar. Affärsmodellen ska vara enkel.

Förutsägbar verksamhet

När vi väl valt att investera i ett bolag gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Givetvis håller vi koll på hur bolagen presterar och värderar om de lever upp till de förväntningar vi har. Vi vill inte att verksamheten ska vara alltför utsatt för yttre faktorer, det vill säga sådant som ligger utanför bolagens egen kontroll.

Långsiktigt uthållig verksamhet

En lönsam verksamhet ska ha förutsättningar att vara lönsam även i framtiden. Bolag måste ha förmågan att hålla sig aktuella och relevanta över tid.

Uthålliga och stabila marginaler  

Vi köper inte bolag för att de visar en fantastisk kvartalsrapport. Vi bevakar i regel bolagen under en längre tid för att se hur konsekvent de lyckas nå goda resultat. Stora variationer i marginalerna skapar osäkerhet och ger signaler om att bolaget inte har kontroll över sina kostnader. Vi ser gärna även stabilitet i intäkter och vinster.

Ärlig och rationell ledning

En viktig förutsättning för att äga en aktie är vetskapen om att ledningen arbetar för aktieägarnas intressen. Ett plus är om det finns en stark huvudägare.

Hållbar verksamhet

Vi menar att ansvarsfulla investeringar går hand i hand med god avkastning. Vår ESG-policy är integrerad i alla investeringsbeslut. Ett bolag kan göra avtryck på både miljö, människor och samhälle och policyn hjälper oss att identifiera och hantera risker förknippat med detta.  

.


Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.

Samtliga fonder står under Finansinspektionens tillsyn. Alla fonder är värdepappersfonder (UCITS-fonder) utom Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är en Specialfond. Mer information om vår förvaltning hittar du under respektive fond under fliken "Våra fonder" samt under fliken "Rapporter" .