Spiltan Aktiefond Dalarna

Spiltan Aktiefond Dalarna är en aktivt förvaltad fond med fokus på placeringar i Dalaregionen. Fonden kommer att fusioneras med Spiltan Aktiefond Sverige den 12 april vilket är fondens sista handelsdag.

Placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Spiltan Aktiefond Dalarna kan även investera i onoterade aktier där bolagen har sitt säte i Dalarna.

Läs om fondens fusion med Spiltan Aktiefond Sverige 

Arets Smabolagsfond_2017_vekt

Om Aktiefond Dalarna:

  • Spiltan Aktiefond Dalarna är en aktivt förvaltad, långsiktig fond med fokus på Dalarna
  • Målet är att 50 % av bolagen i Spiltan Aktiefond Dalarna ska ha anknytning till Dalarna.
  • Dalaföretag som fonden placerar i är:  Skistar, Clas Ohlson, Boliden, SSAB, Diös, ABB, Stora Enso, Scandbook, NP3 Fastigheter, Bahnhof och LC-Tech .
  • Målsättning för Spiltan Aktiefond Dalarna: Att slå Stockholmsbörsen (SIXPRX)
Köp Fondandelar Jag vill spara i Aktiefond Dalarna
Förvaltare

Pär Andersson

Förvaltningserfarenhet sedan 1997

Ansvarig förvaltare sedan:

2008-08-01
Medförvaltare Jörgen Wärmlöv
E-post: par@spiltan.se
Riskinformation Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.
Fondinformation
Startdatum
2007-03-05
Startkurs
100 SEK
Kursnotering
Dagligen
In-/utträdesavgift
0%
Förvaltningsarvode
1,5%
Lägsta engångsinsättning
100 SEK
Lägsta månadsinsättning
100 SEK
PPM fondnummer
119 891
ISIN
SE0001938788
NAV: 251,60 SEK (2019-03-19) Värdeutveckling:

Hjälp om Spiltan Aktiefond Dalarna