Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Spiltan Högräntefond

Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år.

Spiltan Högräntefond:Rosett_Räntefond_2018

  • Placerar huvudsakligen i företagsobligationer med kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om framtida ränterörelser, räntelöptiden är maximalt 10 år.
  • Sprider investeringarna mellan företag och branscher i norden som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet.
  • Arbetar aktivt med ränte- och kreditkurvan för att skapa bästa möjliga avkastning.
  • Kan även investera i värdepapper med betydande ränteinslag såsom t.ex. konvertibler och preferensaktier.
  • Får placera i Nordiska bolag men tar ingen valutarisk.

Fondens målsättning är att med god riskspridning erbjuda en avkastning som över tid är bättre än penningmarknadsfonder.

Spiltan Högräntefond lämpar sig:

  • för dig som över tid söker högre avkastning än i en penningmarknadsfond och är beredd att ta lite högre risk för att uppnå detta.
  • för placering på medellång sikt.
  • som ett bra komplement till aktiemarknaden. 


Så skapas avkastningen i räntefonderna

Köp Fondandelar Jag vill spara i Högräntefond
Förvaltare

Lars Lönnquist

Förvaltningserfarenhet sedan 1985
Förvaltat fonden sedan start
E-post: lars.lonnquist@spiltan.se
Medförvaltare: Nicklas Segerdahl

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas under:
Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.
Fondinformation
Startdatum
2014-04-02
Startkurs
100 SEK
Kursnotering
Dagligen
In-/utträdesavgift
0%
Förvaltningsarvode
0,75%
Lägsta engångsinsättning
100 SEK
Lägsta månadsinsättning
100 SEK
PPM fondnummer
560 599
ISIN
SE0005798329
NAV: 114,54 SEK (2019-04-24) Värdeutveckling: