elaine-casap-DAvDDcO_Bo4-unsplash

Spiltan Högräntefond - En flexibel räntefond

Spiltan Högräntefond investerar i företagsobligationer och lånar därmed ut pengar till bolag. En räntefond med potential att ge högre avkastning än korta räntefonder och räntefonder som investerar i statsobligationer.

Från:
Till:
NAV (2022-05-20): 121.93

Fonden är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Placeringar görs huvudsakligen i svenska företagsobligationer med kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om framtida ränterörelser. Förvaltarna kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag så som konvertibler och preferensaktier och kan placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år.

Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi; vi vill investera i bolag som har en långsiktig och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Investeringarna sprids huvudsakligen mellan företag och branscher i Norden, med tyngdpunkt på Sverige, som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet.

Målsättningen är att med god riskspridning erbjuda en avkastning som över tid är bättre än penningmarknadsfonder som placerar i värdepapper med löptid på högst ett år.

Spiltan Högräntefond lämpar sig

  • för dig som över tid söker högre avkastning än i en penningmarknadsfond och är beredd att ta lite högre risk för att uppnå detta
  • för placering på medellång sikt, minst tre år
  • som ett komplement till aktiemarknaden.

Så skapas avkastningen i räntefonderna

Morningstar Awards 2020 utnämnde fonden till Bästa Företagsobligationsfond med motiveringen: ”En solklar vinnare, nu när Spiltan Högräntefond har de fem års historik som krävs. Avkastning i den bästa fjärdedelen av kategorin fem år i rad och risk bara strax över snittet säkras vinsten, trots att några andra lyckades lite bättre 2019.” 

Morningstar Awards 2020. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Spiltan Högräntefond, Bästa Företagsobligationsfond.


Lär känna fonden

Per Andersson presenterar Spiltan Aktiefond Småland.

Lars Lönnquist

Förvaltarerfarenhet sedan 1985

Förvaltat fonden sedan startAssisterande förvaltare Sofie Areskoug, Rebecka Dahlin och Nicklas Segerdahl

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:

Senaste månadsrapporter

Fakta

Startdatum2014-04-02Startkurs100 SEKKursnoteringDagligenPPM fondnummer560 599In-/utträdesavgift0%Årlig avgift0,75%Lägsta engångsinsättning100 SEKLägsta månadsinsättning100 SEKISINSE0005798329

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: