elaine-casap-DAvDDcO_Bo4-unsplash

Spiltan Högräntefond - En flexibel företagsobligationsfond

Spiltan Högräntefond investerar i företagsobligationer och lånar därmed ut pengar till bolag. En räntefond med potential att ge högre avkastning än korta räntefonder och räntefonder som investerar i statsobligationer.

Från:
Till:
Senaste NAV (2024-06-19): 125.41
Om fonden
Innehav
Nyheter

Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Placeringar görs huvudsakligen i svenska företagsobligationer med kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om framtida ränterörelser. Förvaltarna kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag så som konvertibler och preferensaktier och kan placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år.

Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi; vi vill investera i bolag som har en långsiktig och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Investeringarna sprids huvudsakligen mellan företag och branscher i Norden, med tyngdpunkt på Sverige, som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet.

Målsättningen är att leverera en avkastning som överträffar dess jämförelseindex.

Spiltan Högräntefond lämpar sig:

 • För dig som över tid söker högre avkastning än i en penningmarknadsfond och är beredd att ta lite högre risk för att uppnå detta.
 • För placering på medellång sikt, minst tre år.
 • Som ett komplement till aktiemarknaden.

Så skapas avkastningen i räntefonderna

Information om tidigare resultat

Historiska resultatscenarier

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sustainability-related disclosuresMorningstar Awards 2020 utnämnde fonden till Bästa Företagsobligationsfond med motiveringen: ”En solklar vinnare, nu när Spiltan Högräntefond har de fem års historik som krävs. Avkastning i den bästa fjärdedelen av kategorin fem år i rad och risk bara strax över snittet säkrar vinsten, trots att några andra lyckades lite bättre 2019.” 

 • NYHET 07 Jun 2024

  Månadsrapporter - maj 2024

  Läs om utvecklingen i våra fonder under maj månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 08 May 2024

  Månadsrapporter - april 2024

  Läs om utvecklingen i våra fonder under april månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 05 Apr 2024

  Månadsrapporter - mars 2024

  Läs om utvecklingen i våra fonder under mars månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 06 Mar 2024

  Månadsrapporter - februari 2024

  Läs om utvecklingen i våra fonder under februari månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 14 Feb 2024

  Orange kuvertet – bra tillfälle att se över din pension

  Nu landar det orange kuvertet i brevlådan, vilket ger ett bra tillfälle att se över dina fondval. Vi har flera fonder med i premiepensionsutbudet.

 • NYHET 07 Feb 2024

  Månadsrapporter - januari 2024

  Läs om utvecklingen i våra fonder under januari månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 24 Jan 2024

  Spiltan Fonder nominerat till Årets Fondbolag

  Spiltan Fonder är nominerade till Privata Affärers pris Årets fondbolag 2023.

 • NYHET 22 Jan 2024

  Fond i fokus - Spiltan Högräntefond

  Spiltan Högräntefond investerar i företagsobligationer och lånar därmed ut pengar till bolag. En räntefond med potential att ge högre avkastning...

 • NYHET 05 Jan 2024

  Månadsrapporter - december 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under december månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 05 Jan 2024

  Helårsrapport 2023

  Läs vår helårsrapport för 2023.

 • NYHET 07 Dec 2023

  Månadsrapporter - november 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under november månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 08 Nov 2023

  Månadsrapporter - oktober 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under oktober månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 31 Oct 2023

  Fond i fokus - Spiltan Enkel

  Spiltan Enkel är en färdig lösning för dig som vill ha ett enkelt sparande. Enkel är en fond-i-fond med en mix av våra fonder och fungerar ungefär...

 • NYHET 06 Oct 2023

  Månadsrapporter - september 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under september månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 06 Sep 2023

  Månadsrapporter - augusti 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under augusti månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 08 Aug 2023

  Månadsrapporter - juli 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under juli månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 06 Jul 2023

  Halvårsrapport 2023

  Läs vår halvårsrapport för 2023.

 • NYHET 06 Jul 2023

  Månadsrapporter - juni 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under juni månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 08 Jun 2023

  Månadsrapporter - maj 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under maj månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 04 May 2023

  Månadsrapporter - april 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under april månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 11 Apr 2023

  Månadsrapporter - mars 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under mars månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 07 Mar 2023

  Månadsrapporter - februari 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under februari månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 13 Feb 2023

  Orange kuvertet – bra tillfälle att se över din pension

  Nu landar det orange kuvertet i brevlådan, vilket ger ett bra tillfälle att se över dina fondval. Vi har flera fonder med i premiepensionsutbudet.

 • NYHET 06 Feb 2023

  Månadsrapporter - januari 2023

  Läs om utvecklingen i våra fonder under januari månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 09 Jan 2023

  Helårsrapport 2022

  Läs vår helårsrapport för 2022.

 • NYHET 05 Jan 2023

  Månadsrapporter - december 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under december månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 06 Dec 2022

  Månadsrapporter - november 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under november månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 04 Nov 2022

  Månadsrapporter - oktober 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under oktober månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 13 Oct 2022

  Förräntningstakt i räntefonder – så funkar det

  Vad är förräntningstakt och vad innebär det för fondernas faktiska utveckling? Vi reder ut begreppen med Lars Lönnquist, ränteförvaltningsansvarig...

 • NYHET 13 Oct 2022

  Lär dig mer om Spiltan Högräntefond

  Hör ansvarig fondförvaltare Lars Lönnquist berätta om Spiltan Högräntefond, som han förvaltar tillsammans med Rebecka Dahlin, Nicklas Segerdahl...

 • NYHET 06 Oct 2022

  Månadsrapporter - september 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under september månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 07 Sep 2022

  Spiltan Enkel får högsta betyg hos Morningstar

  Spiltan Enkel har nyligen fyllt tre år, vilket innebär att Morningstar har betygsatt fonden baserat på treårshistorik och satt det högsta betyget...

 • NYHET 06 Sep 2022

  Månadsrapporter - augusti 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under augusti månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 04 Aug 2022

  Månadsrapporter - juli 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under juli månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 06 Jul 2022

  Månadsrapporter - juni 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under juni månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 04 Jun 2022

  Månadsrapporter - maj 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under maj månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 09 May 2022

  Hur stigande räntor påverkar våra räntefonder

  Såväl Riksbanken som den amerikanska centralbanken har nu påbörjat en räntehöjningscykel och många funderar på vad som händer med avkastningen...

 • NYHET 05 May 2022

  Månadsrapporter - april 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under april månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 05 Apr 2022

  Månadsrapporter - mars 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under mars månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 04 Mar 2022

  Månadsrapporter - februari 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under februari månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 15 Feb 2022

  Orange kuvertet – bra tillfälle att se över din pension

  Nu landar det orange kuvertet i brevlådan, vilket ger ett bra tillfälle att se över dina fondval. Vi har flera fonder med i premiepensionsutbudet.

 • NYHET 04 Feb 2022

  Månadsrapporter - januari 2022

  Läs om utvecklingen i våra fonder under januari månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 07 Jan 2022

  Helårsrapport 2021

  Läs vår helårsrapport för 2021.

 • NYHET 07 Jan 2022

  Månadsrapporter - december 2021

  Läs om utvecklingen i våra fonder under december månad i respektive fonds månadsrapport.

 • NYHET 03 Nov 2021

  Månadsrapporter - oktober 2021

  Läs om utvecklingen i våra fonder under oktober månad i respektive fonds månadsrapport.

10 största emittenterna

Swedbank Hypotek 4,9%
LF Hypotek 4,9%
SBAB Hypotek 4,9%
Stadshypotek 4,9%
Nordea Hypotek 4,9%
SEB Bolån 4,8%
Danske Hypotek 4,8%
Corem 4,4%
Hexagon 4,0%
Hexpol 4,0%

Geografiskt

Flag sverige 88,2%
Flag finland 4,9%
Flag danmark 4,8%
Flag norge 2,1%

Uppdaterat: 2024-05-31

Branscher

Flag finans 42,2%
Flag fastighet 37,5%
Flag industri 11,3%
Flag informationsteknik 5,0%
Flag sällanköpsvaror 2,0%
Flag sjukvård 2,0%

Lär dig mer om fonden

Lars Lönnquist presenterar Spiltan Högräntefond.

Risk:

Rekommenderad sparperiod: Minst 3 år

Morningstar-3

Morningstars fondbetyg

Senaste månadsrapporter

Fakta

Startdatum2014-04-02Startkurs100 SEKKursnoteringDagligenPPM fondnummer560 599In-/utträdesavgift0%Förvaltningsavgift0,75%Total kostnad *1,22%Lägsta insättning100 SEKISINSE0005798329

*Total kostnad utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies