hav och himmel

Medarbetare

Alla våra medarbetare nås på fornamn.efternamn@spiltanfonder.se.

Pär Andersson

Pär Andersson

08 - 545 813 49

Aktieförvaltningsansvarig

Aktieförvaltningsansvarig samt ansvarig förvaltare för Spiltan Småbolagsfond och Aktiefond Småland.

Civ ek, Lunds Universitet, CEFA.

Tidigare anställd hos KP Pension & Försäkring samt Carlson Investment Management. Arbetat som aktieanalytiker samt förvaltare sedan 1994.


Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland, Aktiefond Investmentbolag, Globalfond Investmentbolag, Högräntefonden och Räntefond Sverige.


Spiltan Småbolagsfond - Spiltan Aktiefond Småland 

Sofie Areskoug

Sofie Areskoug

08 - 409 131 47

Assisterande förvaltare och analytiker

Assisterande förvaltare räntefonder.

Civ ek med finansiell inriktning, Linnéuniversitetet.


Fondinnehav: Aktiefond Investmentbolag, Aktiefond Småland, Aktiefond Stabil, Spiltan Småbolagsfond, Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond.

Oskar hemsida_xy_sRGB

Oskar Berglund

08 - 409 131 41

Förvaltare

Ansvarig förvaltare för Spiltan Realinvest Global samt assisterande förvaltare aktiefonder.

Masterexamen i Finans från Göteborgs Universitet. Har tidigare arbetat som kreditanalytiker på Svensk Exportkredit mellan 2018–2019 och Lannebo Fonder mellan 2019–2022. Anställd på Spiltan Fonder sedan 2022.


Fondinnehav: Realinvest Global, Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland, Aktiefond Investmentbolag, Globalfond Investmentbolag, Spiltan Enkel, Högräntefond samt Räntefond Sverige.

Erik Brändström_beskuren

Erik Brändström

08 - 545 813 41

Investeringsansvarig

Investeringsansvarig samt ansvarig förvaltare för Spiltan Aktiefond Stabil och Aktiefond Investmentbolag.

Civ ek, Handelshögskolan i Stockholm, CEFA.

Tidigare anställd hos Sparbanken/Swedbank, SEB och H&Q med olika befattningar inom analys, förvaltning, försäljning och corporate finance samt arbetat som finansiell konsult i eget bolag, därefter investment manager på Investment AB Spiltan.

Erik har varit med från starten 2002 och byggt upp Spiltan Fonder och hade rollen som vd från september 2006 fram till mars 2021. Erik har arbetat på heltid med aktier sedan 1989 men var även dessförinnan aktiv på aktiemarknaden.


Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland, Aktiefond Investmentbolag, Globalfond Investmentbolag, Räntefond Sverige, Högräntefond samt Enkel.


Spiltan Aktiefond Stabil - Spiltan Aktiefond Investmentbolag -Spiltan Globalfond Investmentbolag

IMG_5703xyx_beskuren_kontrast_sRGB

Daniela Dahlgren

08 - 554 435 86

Trainee

Ekonomie kandidat i Business & Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Pågående masterutbildning inom finans vid Handelshögskolan i Stockholm.

Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Småland

Rebecka Dahlin_beskuren

Rebecka Dahlin

08 - 545 873 98

Assisterande förvaltare och analytiker

Assisterande förvaltare räntefonder. 

Ekonomie kandidat, Stockholms universitet, samt masterutbildning i bank och finans, Stockholms universitet.


Fondinnehav: Aktiefond Stabil, Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Småland, Aktiefond Investmentbolag, Globalfond Investmentbolag samt Spiltan Högräntefond.

Emma Englen_besk

Emma Englén

08 - 409 131 04

Hållbarhetsansvarig

Civilekonom, Stockholms universitet

Tidigare anställd på Nordic Capital med ansvar för utveckling och implementering av hållbarhetsstrategier både för investeringsverksamheten och portföljbolagen. Även arbetat på H&M i Hongkong och på Deloitte.

IMG_1761x sRGB hemsida

Mikael Eriksson

08 - 545 905 50

Distribution och marknad

Kandidatexamen i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg. 

Har tidigare arbetat på bland annat Storebrand Asset Management, Öhman Fonder & Cicero Fonder.


Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland, Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag.

Ulrika Eriksson_besk

Ulrika Eriksson

08 - 84 02 00

Regelefterlevnad

Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning finansiering, Stockholms universitet. Har tidigare arbetat på bland annat Quesada Kapitalförvaltning med regelefterlevnadsfrågor och EFG Bank med affärsutveckling/projektledning.


Fondinnehav: Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Småbolagsfond och Spiltan Enkel

Samuel Gustafsson_beskuren

Samuel Gustafsson

08 - 408 892 76

Assisterande förvaltare och analytiker

Ekonomie kandidat i nationalekonomi och företagsekonomi samt masterutbildning i finansiell ekonomi, Stockholms universitet.

Har tidigare arbetat med kundsupport och administration på SKAGEN Fonder.


Fondinnehav: Spiltan Aktiefond Stabil, Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Realinvest Global och Spiltan Aktiefond Investmentbolag

IMG_5872_besk_xy_sRGB

Anna Gustavsson

08 - 564 110 08

Hållbarhetsanalytiker

Civilekonom, Jönköping Internationella Handelshögskola 

Har tidigare arbetat på Deloitte med bland annat hållbarhetsrapportering, klimatrisk och regelverk avseende hållbarhetsrapportering.

Nina Harvey_beskuren

Nina Harvey

08 - 545 813 40

Ansvarig ekonomi och HR

Lång erfarenhet av arbete inom kundtjänst, administration samt kundreskontra. Tidigare anställd hos bl a Förlaget Harlequin, Intrum Justitia samt Warner Bros.


Fondinnehav: Aktiefond Småland, Räntefond Sverige, Aktiefond Stabil samt Aktiefond Investmentbolag.

IMG_1886xbeskuren_sRGB

Pascal König

08 - 560 423 23

Privatkundsansvarig

Ekonomie kandidat i nationalekonomi och företagsekonomi samt masterutbildning i finansiell ekonomi, Stockholms universitet. CFA level I kandidat.

Niklas Larsson_besk

Niklas Larsson

08 - 545 813 45

Distribution och marknad

Nationalekonom, Linköpings Universitet.

Har tidigare varit anställd hos Swedbank, nättidningen Placera Nu, PPM och Nordea. Den gemensamma nämnaren på de tidigare arbetsplatserna har varit information om fonder och sparande.


Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland, Realinvest Global, Aktiefond Investmentbolag, Globalfond Investmentbolag, Spiltan Enkel, Spiltan Högräntefond samt Räntefond Sverige.

IMG_5655xy_beskuren_kontrast_sRGB

Philip Lybäck

08 - 91 15 84

Trainee

Ekonomie kandidat i företagsekonomi med finansiell inriktning vid Stockholms universitet. Pågående masterutbildning inom finans vid Handelshögskolan i Stockholm.

Har tidigare arbetat som reporter på Nyhetsbyrån Direkt.

Fondinnehav: Aktiefond Stabil, Småbolagsfond, Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag.

Lars Lönnquist_beskuren

Lars Lönnquist

08 - 545 873 93

Ränteförvaltningsansvarig

Ränteförvaltningsansvarig samt ansvarig förvaltare för Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond.

Civ Ek. Handelshögskolan i Stockholm, IFL - ledarskapsutbildning.

Drygt 30 års erfarenhet från specialistroller och ledande befattningar inom kapitalmarknaden med fokus på ränte- och valutaförvaltning, med tidigare anställningar hos SEB, Folksam och If.


Fondinnehav: Räntefond Sverige, Spiltan Högräntefond samt Aktiefond Investmentbolag.


Spiltan Räntefond Sverige - Spiltan Högräntefond

IMG_5012_hemsida_sRGB

Erika Madebrink

08 - 409 131 44

Förvaltare

Ansvarig förvaltare för Spiltan Realinvest Global samt assisterande förvaltare aktiefonder.

Masterutbildning i finans, Handelshögskolan i Stockholm, samt civ. ing. industriell ekonomi, KTH. Har tidigare arbetat som aktieanalytiker på Redeye och förvaltare på Erik Penser Bank.


Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond och Spiltan Realinvest Global.

Lars Melander original_beskuren

Lars Melander

08 - 84 03 03

VD

Civilekonom, Stockholms universitet

Lång erfarenhet från ledande befattningar i fond- och finansbranschen, bland annat som vd för Quesada Kapitalförvaltning AB och Öhman Fonder AB.


Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland, Realinvest Global, Aktiefond Investmentbolag, Globalfond Investmentbolag, Spiltan Enkel, Spiltan Högräntefond samt Räntefond Sverige.

Linus Owemyhr

Linus Owemyhr

08 - 545 873 97

Distribution och marknad

Ekonomiekandidat, Hanken Svenska Handelshögskolan.

Har tidigare arbetat som finansiell rådgivare åt privatpersoner rörande sparande och placeringar i fonder och andra placeringsformer.


Fondinnehav: Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland, Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag.

Johan Polixa_beskuren

Johan Polixa

08 - 409 131 49

Ansvarig distribution och marknad

Civilekonom, Linnéuniversitet.

Tidigare anställd hos Fidelity, Atlant Fonder och Intervalor på olika befattningar inom försäljning och marknadsföring.


Fondinnehav: Spiltan Aktiefond Stabil, Spiltan Småbolag och Spiltan Enkel.

IMG_1611xy_hemsida_sRGB

Andreas Reimers

08 - 560 425 25

Ansvarig Operations

Flertal ekonomikurser på Stockholms universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet.

Lång erfarenhet från flera roller inom Operations, senast som operativ chef på Carnegie Fonder.


Fondinnehav: Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Aktiefond Småland och Spiltan Aktiefond Stabil.

Tom Sederholm_beskuren

Tom Sederholm

08 - 409 175 90

Ansvarig värderingsfunktionen

Politices kandidatprogram, Stockholms universitet, samt masterutbildning i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Tidigare erfarenhet från praktik på Sveriges ambassad i Vietnam med fokus på handelsfrämjande och ekonomiska frågor, samt praktik och tidsbegränsad projektanställning på Statistiska Centralbyrån med fokus på direktinvesteringar.


Fondinnehav: Spiltan Enkel, Globalfond Investmentbolag, Räntefond Sverige samt Spiltan Högräntefond.

Nicklas Segerdahl

Nicklas Segerdahl

08 - 545 873 92

Förvaltare

Ansvarig förvaltare för Spiltan Enkel samt assisterande förvaltare räntefonder.

Civilekonom, Stockholms Universitet, Finansiell ekonomi inkl magisterexamen samt studier vid European Business School of London.


Fondinnehav: Spiltan Högräntefond, Räntefond Sverige, Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag.


Spiltan Räntefond Sverige - Spiltan Högräntefond - Spiltan Enkel

IMG_5034 sRGB hemsida x

Simon Settergren

08 - 409 131 43

Marknadskommunikation och Privatkundsansvarig

Master in Management, Imperial College London, Ekon. kand., Stockholms universitet, Pol. kand., Stockholms universitet och Sciences Po Aix-en-Provence.

Har tidigare arbetat med kundkännedom hos Swedbank, på Pensionsmyndigheten och på konsultfirma i Spanien. Är även verksam som filmproducent/skådespelare.


Fondinnehav: Aktiefond Investmentbolag, Aktiefond Småland, Aktiefond Stabil, Spiltan Småbolagsfond, Globalfond Investmentbolag samt Spiltan Enkel.

Sofia Sosa

Sofia Sosa

08 - 545 905 77

Ansvarig marknadskommunikation samt presskontakt

Civilekonom med finansiell inriktning, Stockholms universitet. Utbildningar på bland annat Berghs School of Communication och Poppius Journalistskola.

Tidigare anställd på SEB på olika befattningar främst inom Kommunikation och Marknad, bland annat kommunikationsansvarig för SEB:s fondbolag respektive kapitalförvaltningsenhet.

Fondinnehav: Spiltan Aktiefond Småland, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Jonatan Winge

Jonatan Winge

08 - 409 131 42

Operations

Ekonomie kandidat i företagsekonomi med finansiell inriktning, Stockholms universitet.

Ekonomie kandidat i nationalekonomi, Södertörns högskola.


Fondinnehav: Aktiefond Investmentbolag, Aktiefond Småland, Aktiefond Stabil och Spiltan Småbolagsfond.

Jörgen Wärmlöv_web

Jörgen Wärmlöv

08 - 545 813 46

Förvaltare

Ansvarig förvaltare för Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Enkel samt assisterande förvaltare aktiefonder.

Civ ek, jur kand, Stockholms universitet, CFA. Tidigare anställd hos Linklaters advokatbyrå, H&Q Bank och Nordnet med olika befattningar inom företagsöverlåtelser, försäljning och aktiemäkleri.


Fondinnehav: Globalfond Investmentbolag, Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Stabil, Aktiefond Småland och Aktiefond Investmentbolag.


Spiltan Globalfond Investmentbolag - Spiltan Enkel - Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies