blommor stugvägg

Spiltan Aktiefond Investmentbolag - Smartare än index

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond som i huvudsak placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag samt bolag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en traditionell indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.

Från:
Till:
NAV (2022-05-20): 591.97

Om Aktiefond Investmentbolag

Fonden är en koncentrerad specialfond och innehåller ett antal svenska investmentbolag. Ett enskilt innehav kan utgöra en större del av den totala portföljen tack vare att det är en specialfond och innehaven är färre till antalet än i traditionella aktiefonder som alltid har minst 16 innehav. Ett unikt fondkoncept där vi gör ett aktivt urval av bolag som vi sedan förvaltar passivt vilket gör att avgiften är låg.

Eftersom fonden i huvudsak investerar i investmentbolag samt bolag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat, får du en inbyggd spridning på betydligt fler bolag eftersom varje enskilt innehav äger en rad noterade och onoterade bolag där de utövar aktivt ägarskap. Totalt är vi indirekta ägare i fler än 75 börsnoterade bolag.

Fonden har potentialen att leverera en avkastning som överträffar genomsnittet för Stockholmsbörsen till en avgift på 0,2 procent vilket är under genomsnittet för svenska indexfonder.   

Investmentbolag agerar vanligtvis mycket långsiktigt och är ofta tillräckligt stora ägare för att få stort inflytande på bolagens utveckling. Flera av investmentbolagens primära syfte att i så stor utsträckning som möjligt öka värdet på de underliggande bolagen. 

Målsättningen för fonden är att över tid ge en avkastning som överstiger index, det vill säga Stockholmsbörsen, men till en avgift som ligger i nivå med indexfonder. Indirekt aktiv förvaltning till en passiv avgift helt enkelt - ett smart sätt att spara.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag framröstades av Privata Affärers läsare till Läsarnas Favorit 2021.

Fonden lämpar sig som

  • ett alternativ för att placera i svenska aktier med aktiva ägare
  • ett långsiktigt aktiesparande till låg avgift
  • komplement av färdig portfölj av investmentbolag till ditt övriga sparande.

Erik Brändström

Förvaltarerfarenhet sedan 1989

Förvaltat fonden sedan startAssisterande förvaltare Jörgen Wärmlöv

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av. Fonden är en specialfond enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:


Senaste månadsrapporter

Fakta

Startdatum2011-11-30Årlig avgift0,20%Lägsta engångsinsättning100 SEKLägsta månadsinsättning100 SEKISINSE0004297927

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: