falu rödfärg vägg

Spiltan Enkel - Lösningen för ditt långsiktiga sparande

Spiltan Enkel är en färdig lösning för dig som vill ha ett enkelt sparande. Enkel är en
fond-i-fond med en mix av våra fonder och fungerar ungefär som en blandfond. Andelen aktiefonder är cirka 70 procent och cirka 30 procent är placerat i våra räntefonder.

Från:
Till:
NAV (2022-05-19): 138.88

Fonden finns för dig som helt enkelt vill ha ett färdigt paket med fonder för ditt långsiktiga sparande. Avgiften på 0,77 procent avspeglar vad du skulle betalat om du sparat i underliggande fonder med motsvarande fördelning. Vi rebalanserar regelbundet innehaven så att fondernas vikter inte förändras efter hur de olika fonderna utvecklas.

Fondens innehav är våra aktivt förvaltade aktiefonder Spiltan Småbolagsfond, Aktiefond Småland och Aktiefond Stabil. Våra passivt förvaltade aktiefonder Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag. Ränteplaceringarna görs i våra aktivt förvaltade Räntefond Sverige och Högräntefonden.

Du får ett sparande som innehåller:

  • aktier och räntor
  • aktiv och passiv förvaltning
  • aktieinnehav i såväl Sverige som globalt.


Fonden passar dig som

  • vill ha en färdig lösning för ditt sparande.
  • sparar på minst 5 års sikt.
  • vill spara hos ett fondbolag med personlig service.

Jörgen Wärmlöv

Förvaltarerfarenhet sedan 2010

Förvaltat fonden sedan startNicklas Segerdahl

Förvaltarerfarenhet sedan 2015

Förvaltat fonden sedan startRiskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:


Senaste månadsrapporter

Fakta

Startdatum2019-06-24Startkurs100 SEKKursnoteringDagligenIn-/utträdesavgift0%Årlig avgift0,78%Lägsta engångsinsättning100 SEKLägsta månadsinsättning100 SEKISINSE0012740926

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: