elaine-casap-DAvDDcO_Bo4-unsplash

Spiltan Småbolagsfond - En fokuserad småbolagsfond

Spiltan Småbolagsfond är en koncentrerad, aktivt förvaltad småbolagsfond som placerar oberoende av bransch. Stor tonvikt lägger vi på analys och bedömning av det enskilda bolagets affärsidé, bolagsledning och långsiktiga framtidsutsikter.

Från:
Till:
NAV (2022-05-20): 1,280.38

Spiltan Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond vilket betyder att förvaltaren handplockar bolag efter noggrann analys. Fonden innehåller främst små -och medelstora bolag, ca 35 stycken, och uteslutande bolag som lever upp till våra investeringskriterier.  

Historiskt har småbolag gett högre avkastning än stora bolag och risk förknippad med sparande i småbolag är också högre. En småbolagsfond kompletterar sparande i traditionella Sverigefonder som innehåller mer stora bolag. Småbolag karaktäriseras av att de ofta snabbare kan anpassa sin verksamhet, ofta har högre tillväxttakt och ofta har hög potential att växa geografiskt. 

Spiltan Småbolagsfond passar dig som

  • sparar långsiktigt med minst 5 års horisont.
  • vill addera riktiga småbolag i ditt sparande.

Pär Andersson

Förvaltarerfarenhet sedan 1994

Förvaltat fonden sedan 2008Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:


Senaste månadsrapporter

Fakta

Startdatum2002-12-02Startkurs100 SEKKursnoteringDagligenPPM fondnummer152 181In-/utträdesavgift0%Årlig avgift1,54%Lägsta engångsinsättning100 SEKLägsta månadsinsättning100 SEKISINSE0001015355

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: