iStock-498974970

Kontakta oss

Om du har frågor kring våra fonder eller ditt sparande eller vill ha annan information är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Vi finns på plats för att svara på telefon alla vardagar mellan kl. 8.30-17.00. Om du mejlar oss svarar vi oftast samma dag om du skickar ditt mejl innan kl. 17.00.

Spiltan Fonder AB Riddargatan 17 114 57 Stockholm Org.nr: 556614-2906

Risk & rådgivning

Vår verksamhet är fokuserad på fondförvaltning. Vi arbetar inte med rådgivning men vi hjälper gärna till så långt vi kan genom att berätta om våra fonder och generell information kring sparande. Mer om risk och rådgivning hittar du här.


Vanliga frågor

 • Hur loggar jag in?

  Du loggar in med BankID som myndig privatperson. Företagskunder och minderåriga loggar in med lösenord. Har du förlorat ditt lösenord kan du beställa ett nytt här.

 • Vad är BankID?

  BankID är en elektronisk legitimation som styrker din identitet när du är ute på internet. Med BankID kan du på ett säkert sätt uträtta dina ärenden hos banken, myndigheter och företag. Läs mer om BankID här.

 • Vilka är Fondab?

  Fondab AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Fondab grundades 1999 och är baserade i Stockholm. Företaget är ett helägt dotterbolag till MFEX Mutual Funds Exchange AB. Våra direktkunders andelar registreras hos Fondab i depå.

 • När är bryttid för handel?

  Bryttid för köpa eller sälja fondandelar är 12.00.

 • Vad är kundkännedomsfrågor?

  Lagen om penningtvätt ställer krav på fondbolag att känna sina kunder för att kunna ingå avtal. Syftet är att förhindra att affärsverksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det innebär bland annat att kunder måste legitimera sig och svara på en del frågor som rör sparandets syfte och art. Klicka här för att läsa mer hos Finansinspektionen.

 • Vad är likvidkonto?

  Likvidkonto finns kopplat till dina depåer hos Fondab. Vid köp av fondandelar kan du välja om du vill att pengarna ska dras från ditt bankkonto eller från likvidkontot och när du säljer fondandelar kan du välja att få likviden utbetald till ditt bankkonto eller till likvidkontot.

 • Hur gör jag som är vårdnadshavare till minderårig kund?

  Minderåriga kunder kan inte använda BankID för att handla. Det som behövs för att vårdnadshavare ska få inloggningsuppgifter och kunna öppna en depå för den minderåriges räkning är:

  • Signerat depåavtal
  • Personbevis med information om vårdnadshavare/vårdnadshavarna – kan beställas här.  Personbeviset postas hem och kommer med post efter ca två dagar.
  • ID-kopia på vårdnadshavare/vårdnadshavarna (högst 3 månader gammalt) – kopia av legitimation som vidimeras av en myndig person med namn, namnteckning och kontaktuppgift.
  • Fullmakt förmyndare – Är ni två vårdnadshavare är det nödvändigt med ömsesidig fullmakt för att komma åt fondkontot.
  • Insynsfullmakt till Spiltan – Behövs för att vi på Spiltan Fonder, precis som idag, ska kunna hjälpa dig med frågor kring innehavet.
  • Blankett för byte av Bankgirokoppling – Med denna kan ni koppla ett bankkonto för fondhandel som tillhör den minderåriga till depån.
  • Godkännande av autogirokoppling – Bankkonto som står i den minderårigas namn och som ni tidigare angivit för transaktioner följer med och kopplas till fonddepån.

  Behöver du hjälp är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

 • Vad är Investeringssparkonto, ISK?

  Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som beskattas annorlunda mot vanligt fondkonto. I ISK beräknas en schablonintäkt på kontots värde som beräknas som ett genomsnitt under året. Du betalar 30 procent skatt på schablonintäkten oavsett om värdet på sparandet ökar eller minskar men du betalar inte någon skatt på realiserade vinster som i ett vanligt fondkonto beskattas med 30 procent.


  Schablonintäkten beräknas utifrån statslåneräntan per den 30 november föregående år plus en procentenhet.  


  För sparande i ISK lämpar sig fonder bäst som har en förväntad avkastning som överstiger statslåneräntan plus en procentenhet.


  Du behöver inte deklarera affärer som görs i ISK. Vill du flytta befintligt sparande till en ISK-depå måste du först sälja andelarna för att sedan köpa i din ISK-depå. Detta utlöser eventuellt reavinstskatt. För mer information:

  Om ISK Skatteverket

 • Vad är en IPS?

  Hos Fondab är det även möjligt att öppna och spara i en IPS, Individuellt pensionssparande. IPS är ett bundet sparande och ett alternativ för dig som inte har någon tjänstepension i din anställning eller är egenföretagare. För alla andra innebär IPS dubbelbeskattning då insättningar inte längre är avdragsgilla.

 • Tar ni ut insättnings-/uttagsavgifter?

  Spiltan Fonder tar inte ut några insättnings- eller uttagsavgifter. Det kostar således inte dig som andelsägare något att köpa eller sälja andelar i våra fonder.

 • Är Spiltan Fonder med i premiepensionen?

  Ja, med följande nummer:

  Aktiefond Småland
  272 898
  Aktiefond Stabil
  339 184
  Aktiefond Sverige
  152 181
  Globalfond Investmentbolag465 147
  Spiltan Högräntefond
  560 599
  Räntefond Sverige
  972 497


 • Kan jag månadsspara?

  Det går bra att månadsspara i våra fonder med autogiro. Minsta belopp för månadssparande är 100 kronor per fond. Observera att du inte erhåller köpnota efter varje köp.

 • Hur kan jag se värdet på mitt sparande?

  Om du sparar direkt hos Spiltan Fonder loggar du in på Mina Sidor för att se ditt innehav. Du är också välkommen att kontakta oss på Spiltan Fonder på fonder@spiltanfonder.se .

 • När har jag pengarna på mitt bankkonto när jag säljer?

  Från det att vi tagit emot din säljorder tar det i normala fall cirka fyra bankdagar innan pengarna finns på ditt bankkonto.

 • Hur många dagar tar det att sätta in pengar i en fond?

  Från att du registrerat din köporder så tar det i normala fall 2-3 dagar. Har du pengar på ditt likvidkonto går det snabbare.

 • Hur räknas mitt marknadsvärde ut ?

  Marknadsvärdet i en fond är antalet andelar du har multiplicerat med fondens kurs (NAV-kurs). Varje gång du sätter in eller tar ut pengar ur fonden förändras antalet andelar.

 • Varför behöver nya fondsparare skicka in kopia av identifikationshandling?

  Den 15: e mars 2009 trädde en ny Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft som ersatte den tidigare från 1994. Spiltan Fonder är, liksom alla andra fondbolag, skyldiga att följa den nya lagstiftningen samt Finansinspektionens föreskrifter.

  En del kunder tycker att Spiltan Fonder samt andra fondbolag ställer närgånga frågor om deras transaktioner. Den nya penningtvättslagen ställer nya högre krav på att Spiltan Fonder har god kännedom om dig som kund och om dina transaktioner. Därför är vi skyldiga att ställa frågor till både nya och befintliga kunder i samband med vissa transaktioner. Vidare måste vi identifiera alla nya kunder samt spara kopia av identifikationshandlingen. Med denna nya rutin, minskar vi möjligheten för de grupper i samhället som vill utnyttja vår verksamhet för penningtvätt eller annan form av bedrägeri.

  Den information som Spiltan Fonder får tillgång till behandlas självklart konfidentiellt.

 • Kan en fond gå i konkurs?

  Fondens tillgångar är helt separerade från fondbolagets tillgångar. Fondens tillgångar förvaras hos ett förvaringsinstitut, i Spiltan Fonders fall är det Swedbank.

  Om fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av värdepappren över av förvaringsinstitutet.


 • Vad är en NAV-kurs?

  De fondkurser som redovisas varje dag i tidningar och på vissa webbsidor kallas NAV-kurs, vilket står för Net Asset Value eller nettoandelsvärde. NAV-kursen visar vad en fondandel är värd vid den dagliga avstämningen i fonden och visar värdet på alla tillgångar, som till exempel aktier, minus den dagens andel av fondens avgifter.

 • Varför behöver inte fonder längre lämna utdelning?

  Från och med 2013 schablonbeskattas fondandelsägare på hela sitt innehav. Tidigare kunde fonder undvika dubbelbeskattning genom att dela ut en viss procent, en schablonintäkt, av fondens värde till andelsägarna. Fondandelsägaren beskattades i sin tur på utdelningen. Idag beskattas inte fonden och därför finns inte någon anledning att lämna utdelning.

  Den nya schablonintäkten som ligger till grund för fondskatten baseras på värdet av ditt fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av ditt fondsparande beräknas en schablonintäkt på 0,4 procent och på det beloppet betalar du 30 procent skatt vilket gör att den totala skatten blir 0,12 procent. Uppgifterna om schabloninäkt och skatt kommer att återfinnas på din förtryckta deklarationsblankett. 

 • Varför ska jag spara i aktiefonder?

  Historiskt har den svenska börsen stigit med i genomsnitt 7 procent per år. Det kanske inte låter så mycket men med den så kallade ränta-på-ränta-effekten, det vill säga att du både får avkastning på de insatta pengarna och med tiden även på den avkastning du fått sedan du satte in pengarna, blir 7 procent per år under en femårsperiod en total avkastning på 40 procent och inte 35 procent.

 • Varför finns inte Spiltan Aktiefond Investmentbolag med i premiepensionen?

  Tyvärr går det idag inte att spara i Spiltan Aktiefond Investmentbolag i din premiepension då fonden betraktas som en Specialfond av Finansinspektionen. Det beror på att fonden enbart har 13 innehav och investerar mer än tio procent i några av innehaven. En fond som är godkänd för premiepensionen ska innehålla minst 16 innehav och inget får överstiga 10%.

 • Kan jag få rådgivning hos Spiltan Fonder?

  Spiltan Fonder arbetar inte med finansiell rådgivning men läs gärna våra generella spartips.

Visa fler

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:

Rapporter och dokument

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies