karg skärgård ljusblå

Spiltan Räntefond Sverige - En modern korträntefond

Spiltan Räntefond Sverige investerar i företagsobligationer och företagscertifikat och lånar därmed ut pengar till bolag. Genomsnittlig räntebindningstid är max ett år.

Från:
Till:
NAV (2022-05-20): 128.55

Fonden är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar obligationer efter noggrann analys av bolag. Placeringar görs i räntebärande värdepapper utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, är maximalt ett år.

Spiltan Räntefond Sverige placerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av svenska bolag med god kreditvärdighet. Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonder investeringsfilosofi, vi väljer bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare

Fonden har en låg avgift på 0,1 % och målsättningen är att leverera en avkastning som överstiger räntan på ett sparkonto.

Så skapas avkastning i räntefonderna

Spiltan Räntefond Sverige har fått flera utmärkelser under åren, bland annat har den utsetts till Bästa Företagsobligationsfond i Morningstar Awards 2022.

Spiltan Räntefond Sverige lämpar sig

  • för dig som vill ha lägre risk i ditt sparande
  • för sparande på minst ett till två års sikt
  • för dig som vill ha möjlighet till högre avkastning än på ett sparkonto och är beredd att ta lite högre risk för att uppnå detta.Lars Lönnquist

Förvaltarerfarenhet sedan 1985

Förvaltat fonden sedan 2013Assisterande förvaltare Sofie Areskoug, Rebecka Dahlin och Nicklas Segerdahl

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:

Senaste månadsrapporter

Fakta

Startdatum2007-09-17Startkurs100 SEKKursnoteringDagligenPPM fondnummer972 497In-/utträdesavgift0 %Årlig avgift0,10%Lägsta engångsinsättning100 SEKLägsta månadsinsättning100 SEKISINSE0002152140

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: