Lars_L_korr_3
13 Oct 2022

Vad är förräntningstakt och vad innebär det för fondernas faktiska utveckling? Vi reder ut begreppen med Lars Lönnquist, ränteförvaltningsansvarig på Spiltan Fonder.

Förräntningstakt i räntefonder – så funkar det

I takt med det som nu sker på kapitalmarknaderna har våra räntefonders förräntningstakt ökat. Just nu har Spiltan Räntefond Sverige en förräntningstakt på 6,6% och Spiltan Högräntefond 8,9%. Men vad är egentligen förräntningstakt och vad innebär det för fondernas faktiska utveckling? Vi reder ut begreppen med Lars Lönnquist, ränteförvaltningsansvarig på Spiltan Fonder.


Varför har företagsobligationsfonder haft en negativ avkastning i år? 

Vi upplever just nu en bred och ihållande inflation, vilket tvingar centralbankerna att agera kraftfullt med stigande räntor som resultat. Kreditmarknaden har drabbats negativt av de kraftfulla höjningarna från centralbankerna samtidigt som oron för recession har ökat. Detta påverkar investerarnas riskaptit och riskpremien på företagsobligationer och leder till fallande priser. Förräntningstakten har dock ökat markant och allt annat lika är det en estimering om vad fonden kommer att avkasta – givet att priserna inte fortsätter att falla. Dock är det svårt att förutspå exakt tillfälle för när vändningen sker.


Vad är förräntningstakt? 

Förräntningstakten är den svenska översättningen av engelskans ”yield to maturity” som anger fondens förväntade avkastning 12 månader framåt efter avgift. Det är dock en teoretisk siffra som bygger på ett oförändrat ränteläge samt framför allt att portföljen ser exakt likadan ut ett år framåt i tiden. Det kommer den inte att göra på grund av att obligationer löper ut, går till förfall, under det kommande året. Det är därför viktigt att komma ihåg att det inte är en utfästelse av en avkastning som man kommer att få om ett år. Förräntningstakt ska mer ses som en indikator på vad obligationerna i fonden ser ut att ge ett år framåt i tiden. 


Varför är förräntningstakten så hög i dag? 

När företagsobligationsfonder har sjunkit i värde, vilket alla på marknaden har gjort i år, stiger samtidigt förräntningstakten på grund av att obligationerna i regel över tid går tillbaka till det ursprungliga nominella värdet på 100 kronor då löptiden går mot sitt slut. Det gör att om en obligation sjunkit i värde så har den ”mer kronor tillbaka till 100” och den mellanskillnaden är räntan på obligationen. I år, när värdet på företagsobligationer som grupp har sjunkit, gör det alltså att den så kallade förräntningstakten stiger.


Vad kan vi förvänta oss framåt? 

Vår bedömning är att de bolag våra räntefonder investerar i har goda förutsättningar att kunna leverera under de nya marknadsförutsättningarna, att tiden kommer att skapa en god direktavkastning och att bidraget från värdeökningar stiger när osäkerheten i marknaden stabiliseras framöver. Men med en förväntad avkastning på nära 9%, som Spiltan Högräntefond just nu har, kommer en viss volatilitet på vägen. Viktigt att komma ihåg är att förräntningstakten är en förväntad framtida bild av avkastningen – givet de förutsättningar som råder i dag.


Läs mer: 

Hur stigande räntor påverkar våra räntefonder

Så skapas avkastningen i räntefonderna

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 10 Jul 2024

    Placera rekommenderar Spiltan Aktiefond Investmentbolag

    Placera konstaterar att Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en bra grund i ett barnsparande.

  • NYHET 05 Jul 2024

    Halvårsrapport 2024

    Läs vår halvårsrapport för 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies