klippa glittrigt hav

Om Spiltan Fonder

Spiltan Fonder startades 2002 med tio kunder som tillsammans placerade 10 miljoner kronor i två fonder. Drivkraften bakom att starta ett nytt fondbolag var viljan att ge Sveriges fondsparare ett alternativ till storbankernas fonder som då totalt dominerade marknaden. Under åren uppnådda förvaltningsresultat gör att vi fortsätter växa.

Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906, ägs till 80 procent av Investment AB Spiltan. Resterande ägs av anställda och ledningen i fondbolaget. Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med fokus på onoterade bolag och bolag inom finansiella tjänster. 

Självklart sparar vi som jobbar på Spiltan Fonder själva i våra fonder.


Vår investeringsfilosofi

Enkelt är effektivt. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. I stället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnuft helt enkelt. Kvitton på att det fungerar är att vi genom åren erhållit ett flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland annat som Årets Fondbolag Aktier, Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Räntefond och Årets Fondbolag. Med vår investeringsfilosofi har vi sedan 2002 skapat bra avkastning i våra fonder.

Vi erbjuder i dag fyra aktivt förvaltade aktiefonder; Aktiefond Stabil, Småbolagsfonden, Aktiefond Småland och Realinvest Global. Vi har även två passivt förvaltade aktiefonder; Aktiefond Investmentbolag och Globalfond Investmentbolag samt två aktivt förvaltade räntefonder; Högräntefonden och Räntefond Sverige. Och för dig som vill ha ett enkelt sparande har vi en prisvärd fond-i-fond, Spiltan Enkel, med en mix av alla våra övriga fonder.

Aktie- och räntefonder eller Enkel - välj själv

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i, att de verkligen är långsiktigt hållbara investeringar. 

Hållbarhet är väl integrerat i vår förvaltning och vi arbetar löpande med att uppdatera vårt arbete i takt med den snabba utvecklingen på området. Det är viktigt att hållbarhet inte blir en separat funktion eller avskild del av en investering utan att alla inom Spiltan Fonder driver hållbarhetsfrågorna gemensamt, både inom och utom bolaget.

Vi vill vägleda alla våra sparare med rätt kunskap, verktyg och information för att på enklast sätt möjliggöra ett hållbart val. 

Samma utgångspunkt men olika bolagsval

Viktigt att ta med sig är att trots att utgångspunkten är densamma skiljer sig våra olika aktie- och räntefonder åt vad gäller de värdepapper vi väljer att investera i. I våra aktiefonder (med olika inriktning och riskprofil) blir vi delägare i ett bolag genom ett aktieköp, medan vi i våra räntefonder (med olika inriktning och riskprofil) lånar ut pengar och äger ett räntebärande värdepapper utgivet av ett bolag.

En aktie har i princip ett evigt liv medan det på räntemarknaden finns ett slutdatum för när lånet ska betalas tillbaka. Även avkastningsprofilen skiljer sig åt där avkastningen på en aktieinvestering består av värdeökning och utdelning, medan ett räntepapper främst ger avkastning genom räntebetalningar under löptiden.

För att förtydliga: ett bra bolag för aktiefonderna kan vara mindre intressant för räntefonderna, medan ett bra bolag för räntefonderna i sin tur kan vara mindre intressant för aktiefonderna.

Sammantaget gör detta att vi, trots att vi har samma utgångspunkt vad gäller att välja ut bolag, kommer att investera i olika slags bolag i våra aktie- respektive räntefonder. Detta då vi helt enkelt premierar olika egenskaper i ett bolag beroende på vilken avkastnings- och riskprofil vi söker till den specifika fonden.

På Spiltan Fonder är vi realistiska framtidsoptimister men med det sagt tar vi självklart intryck av vår omvärld. Vi följer omvärldshändelserna noga och ser kontinuerligt över de bolag vi har investerat i för att vara långsiktigt trygga med innehaven i samtliga våra fonder. Vi har sedan starten 2002 valt att – och kommer fortsatt att – fokusera på det vi kan påverka själva; det vill säga att välja rätt bolag att investera i för våra olika fonder.

Kvitton på att det verkligen fungerar är framför allt över tid uppnådda goda förvaltningsresultat och de därmed följande utmärkelserna för vår förvaltning av såväl aktie- som räntefonder.Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:

Rapporter och dokument

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies