Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Om Spiltan Fonder


Investeringsfilosofi

Alla våra fonder förvaltas enligt vår investeringsfilosofi som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i. Viktigt att komma ihåg är att aktier utgör en del av ett bolag och aktiekursen kommer att svänga betydligt mer än bolagets verkliga värde. Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder som bortser från olika aktiers indexvikt och vi investerar enligt vår egen övertygelse. Huvudsakligen investerar vi långsiktigt i företag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast även bra aktie-investeringar - både i dåliga och bra tider.

Vår investeringsfilosofi har varit densamma sedan starten 2002 och goda förvaltningsresultat ser vi som ett kvitto på att den verkligen fungerar.

Sunt förnuft fungerar

Tillsammans har vi på fondbolaget uppemot 100 års erfarenhet av finansmarknaderna och många års högskolestudier inom ämnen som portföljförvaltning och finansiell teori. Ju mer vi har lärt oss desto mer skeptiska har vi blivit till finansiella teorier. Istället har sunt förnuft blivit vår ledstjärna.

Spiltan Fonder - en plats för tillväxt

Spiltan Fonder startades år 2002 med 10 kunder som tillsammans placerade 10 miljoner kronor i två fonder. Drivkraften bakom att starta ett nytt fondbolag var viljan att ge Sveriges fondsparare ett alternativ till storbankernas fonder som då totalt dominerade marknaden. Under åren uppnådda förvaltningsresultat och erhållna utmärkelser gör att vi fortsätter växa.

Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906, ägs sedan 2015 till 84 % av Investment AB Spiltan. Resterande ägs av anställda och ledningen i fondbolaget. Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med fokus på onoterade bolag och bolag inom finansiella tjänster.

 

Självklart sparar vi som jobbar på Spiltan Fonder själva i våra fonder.

 
Erik Brändström, VD och förvaltare på Spiltan Fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.