iStock-498974970
Lövverk

Vårt institutionella erbjudande

Vårt erbjudande

Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder som förvaltas framgångsrikt enligt vår investeringsprocess. Vidare erbjuder vi även två smarta passivt förvaltade fonder till mycket låg förvaltningsavgift. I kategorin räntefonder erbjuder vi två aktivt förvaltade fonder med olika riskprofiler.

Vi har förvaltningsuppdrag från en bred investerarbas som består av bland annat försäkringsbolag, fackföreningar, landsting, kommuner, stiftelser, pensionskassor, fond-i-fonder, föreningar, förbund och organisationer och företag. Kontakta oss gärna för referenser.

Spiltan Fonders förvaltningsteam har sedan starten 2002 lyckats mycket väl i förvaltningen och har genom åren erhållit en rad utmärkelser. Bland annat "Årets Fondbolag", "Årets Sverigefond", Läsarnas Favorit", "Bästa Räntefond" och "Bästa Fondbolag Aktier".

Enligt överenskommelse erhålls löpande rapporter samt information om förvaltningsuppdragets utveckling. Ni har också en kundansvarig kontaktperson som ni alltid kan vända er till med frågor eller önskemål. Vi vill ha en öppen och transparent relation med våra investerare med regelbunden kontakt.

Ansvarsfulla investeringar

Spiltan Fonder är en långsiktig investerare med fokus på Sverige. Genom aktiv analys investerar vi i bolag som har en ärlig ledning och en långsiktigt hållbar verksamhet samt en affärsmodell som är begriplig. En långsiktigt hållbar affärsmodell avser inte enbart finansiellt välskötta bolag som genererar goda vinster, utan bolaget ska även respektera och tillämpa internationella normer avseende miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. I Spiltan Fonders placeringsråd analyseras löpande intressanta bolag utifrån såväl finansiella faktorer som ur etik- och hållbarhetssynpunkt

Våra avgifter

Endast fast förvaltningsavgift utgår. Spiltan Fonder tar inte ut köp- eller säljavgifter och inte heller någon prestationsbaserad avgift. Vi har inga intäkter från provisioner eller courtage. Alla kostnader framgår tydligt i de avtal som skrivs och redovisas sedan löpande i våra rapporter.

Kontakt

Om du vill ha mer information kring vårt institutionella erbjudande kontakta:

Johan Polixa
E-post: johan.polixa@spiltanfonder.se
Tel.: 08-409 131 49, mobil: 073 965 47 70 

Vår investeringsprocess

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies