spiltanfonder-sunset

Hållbarhet

Spiltan Fonder har åtagit sig att investera ansvarsfullt och är övertygade om att en ansvarsfull och hållbar affärsmodell är nödvändig för att uppnå värdeskapande och långsiktig framgång. Vår hållbarhetsstrategi är en integrerad del av vår affärsstrategi och vi har ett tydligt ansvar att bidra positivt genom att investera och agera hållbart.

Vårt mål är att skapa god riskjusterad avkastning till våra fondandelsägare och vi menar att ansvarsfulla investeringar och hållbarhet går hand i hand med vårt mål. Genom att investera ansvarsfullt kan vi bidra till starka bolag, driva hållbar utveckling och öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor inom vår egen verksamhet såväl som bland våra kunder.

Spiltan Fonder säkerställer miljö-, sociala och bolagsstyrningsstandarder genom vår policy för ansvarsfulla investeringar. Vi har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI) och följer PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vår ansvarsfulla investeringspolicy tar också hänsyn till Global Compacts (UNGC) tio principer och vi erkänner Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling som riktlinje i vår investeringsprocess.

Spiltan Fonder är medlem i SWESIF och i Fondbolagens förening. Vi följer även de professionella riktlinjer och standarder om ansvarsfulla investeringar som tillhandahålls av dessa organisationer.

Vill du veta mer eller har frågor om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar är du välkommen att kontakta oss.

Emma Englén, Hållbarhetsansvarig, emma.englen@spiltanfonder.se

Rebecka Dahlin, Hållbarhetsanalytiker, rebecka.dahlin@spiltanfonder.se


Från vänster: Emma Englén, Hållbarhetsansvarig och Rebecka Dahlin, Hållbarhetsanalytiker.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, tel: 08-545 813 40 eller hämtas under:

Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Oct

    Spiltan Fonders Ränteskola Del 1

    Hur påverkas våra räntefonder av en räntehöjning? Vad är egentligen kreditrisk? Lär dig mer i vår Ränteskola - Del 1

  • NYHET 07 Oct

    Månadsrapporter - september 2021

    Läs om utvecklingen i våra fonder under september månad i respektive fonds månadsrapport.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: