spiltanseptember(8of97)
05 May

Läs om utvecklingen i våra fonder under april månad i respektive fonds månadsrapport.

Månadsrapporter - april 2022

Under april tog den omfattande geopolitiska osäkerheten återigen tag om finansmarknaderna. Vi följer omvärldshändelserna noga och ser som alltid över de bolag vi har investerat i så att vi känner oss långsiktigt trygga med innehaven i samtliga våra fonder. Vi tror fortsatt på långsiktighet och att fokusera på det vi kan påverka - det vill säga bolagsanalys och bolagsurval. Över tid har det gett en god värdeutveckling.

I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om utvecklingen i fonderna och hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter.

Månadsrapporter:

Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Småbolagsfond
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Högräntefond
Spiltan Räntefond Sverige
Spiltan Enkel

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 20 May

    Spiltan Aktiefond Stabil med i Movestics fondutbud

    Från och med den 20 maj kan du välja Spiltan Aktiefond Stabil i ditt pensionssparande hos Movestic.

  • NYHET 19 May

    Tre stora fördelar med månadssparande

    Den senaste tiden har börsen präglats av kraftiga rörelser. Ett bra sätt att slippa fundera över om och när börsen går upp eller ned i ett långsiktigt...

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: