26 Aug 2021

Nya fondbestämmelser för Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Bäste andelsägare,

Spiltan Fonder AB informerar härmed om ändringar i fondbestämmelser i Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Fonder AB med organisationsnummer 556614–2906, vill härmed informera om att Finansinspektionen den 6 augusti 2021 godkänt följande ändringar i fondbestämmelserna för specialfonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag (”Fonden”). De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 september 2021.

Fondbestämmelserna för Fonden justeras så att formuleringen avseende ”företag med investmentbolagskaraktär” blir likadan som den i vår andra investmentbolagsfond, Spiltan Globalfond Investmentbolag, varmed konglomerat även kommer att ingå i Fondens inriktning. 

Härutöver tas en begränsning bort avseende att Fondens två största innehav ska vara investmentbolag eller företag med investmentbolagskaraktär med minst hälften av det förvaltade kapitalet placerat i överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på Stockholmsbörsens Large Cap-segment. 

Ändringarna genomförs som en konsekvens av Fondens storlek varmed möjligheten att kunna investera utifrån ett bredare placeringsmandat säkerställs.

Övriga ändringar av fondbestämmelserna avser förtydliganden eller är av redaktionell karaktär. 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna Spiltan Fonders kundtjänst på telefon 08-545 813 40 eller via e-post fonder@spiltanfonder.se.

De nya fondbestämmelserna kommer finnas tillgängliga på vår hemsida från och med 1 september 2021.


Med vänliga hälsningar

Lars Melander, VD Spiltan Fonder AB

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 22 Apr 2024

    Nyhetsbrev april 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för april 2024.

  • NYHET 12 Apr 2024

    Spiltan Aktiefond Småland med i Futurs fondutbud

    Nu kan du som kund hos Futur välja Spiltan Aktiefond Småland till ditt sparande.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies