Historiska resultatscenarier - Räntefond Sverige

Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906
Fond: Spiltan Räntefond Sverige
ISIN-kod: SE0002152140

Spiltan Fonder publicerar här äldre resultatscenarier som avser de beräkningar som tidigare publicerats i faktabladet för fonden.

December 2022

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2012-2022. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Resultatscenarier visas endast för den rekommenderade innehavstiden. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör/och kostnaderna för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.


Maj 2023


Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Resultatscenarier visas endast för den rekommenderade innehavstiden. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan mars 2019 och mars 2020. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan november 2016 och november 2017. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan mars 2020 och mars 2021. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies