Investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten år 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i. Vi investerar huvudsakligen i bolag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är allt som oftast även bra aktie-investeringar - både i dåliga och bra tider.

Målet är att fonderna ska ge avkastning som överträffar respektive fonds jämförelseindex. Vi lägger stor vikt vid att inte ta för mycket risk och i vår analys ser vi gärna att bolagen har

 • verksamhet vi förstår
 • förutsägbar verksamhet
 • långsiktigt uthållig verksamhet
 • uthålligt stabila marginaler
 • stabila intäkter och vinster
 • stabil historik
 • ärlig och rationell ledning
 • hållbar verksamhet.

Verksamhet vi förstår

Det är viktigt för oss att förstå vad bolagen säljer och varför och hur produkten eller tjänsten efterfrågas, med andra ord hur bolagen tjänar pengar. Affärsmodellen ska vara enkel.

Förutsägbar verksamhet

Bolag vars verksamhet inte är allt för utsatt för yttre faktorer.

Långsiktigt uthållig verksamhet

En lönsam verksamhet ska ha förutsättningar att vara lönsam även i framtiden. Bolag måste ha förmågan att hålla sig aktuella och relevanta över tid.

Uthålliga och stabila marginaler  

Gärna höga och växande men inte med för stor variation från år till år. 

Stabila intäkter och vinster

Som inte fluktuerar för kraftigt mellan åren på grund av yttre faktorer.

Stabil historik

Vi vill att bolaget har bevisat sig kunna tjäna pengar och generera vinst i olika typer av marknadsklimat.

Ärlig och rationell ledning

En viktig förutsättning för att äga en aktie är vetskapen om att ledningen arbetar för aktieägarnas intressen. Ett plus är om det finns en stark huvudägare.

Hållbar verksamhet

Att bolagens verksamheter är långsiktigt hållbara. Bolag som arbetar långsiktigt med att minska eventuell negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

 • NYHET 11 Jan

  Nyhetsbrev december 2020

  Läs vårt nyhetsbrev för december och helårsrapport för 2020. Registrera dig för prenumeration på vårt nyhetsbrev under fliken Nyheter ovan.

 • NYHET 08 Jan

  Månadsrapporter december 2020

  Vi såg under december fortsatta uppgångar på både aktie- och räntemarknaden. Läs mer om utvecklingen för våra fonder i respektive månadsrapport.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok