Vårt sätt att investera

Vår investeringsfilosofi har legat till grund för vår förvaltning sedan starten år 2002. Vi arbetar med ett tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid att inte ta för stora risker.

Gemensamt för fonderna är en investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet. Vi lägger stor vikt vid att verkligen förstå de bolag vi investerar i och är långsiktiga. Vi investerar huvudsakligen i bolag som går med vinst, kan uppvisa bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Bolag med dessa egenskaper är ofta bra investeringar, både i dåliga och bra tider, det vi kallar Spiltanbolag. Målet är att våra fonder ska ge avkastning som överträffar respektive fonds jämförelseindex.

För att skapa god riskjusterad avkastning är det minst lika viktigt att undvika misstag. Vi har ett utpräglat förhållningssätt till risk och gör noggranna avvägningar och utvärderingar innan vi investerar. Utan risk skapas ingen avkastning, men risk i en investering ska inte vara samma sak som att chansa. Medvetet risktagande måste göras strategiskt och med förnuft. Vårt ramverk exkluderar bolag vars verksamhet huvudsakligen omfattas av vapen, spel (gambling), tobak, alkohol, pornografi och fossila bränslen och vi gör således inga direkta investeringar i denna typ av bolag. Vi undviker även förhoppningsbolag, forskningsbolag, prospekteringsbolag och andra bolag som är alltför beroende av priset på en enskild råvara och i övrigt bolag som är beroende av faktorer som är utom bolagets kontroll.   

När vi väljer ut bolag till våra fondportföljer följer vi en tydlig och väl inarbetad investeringsprocess. Genom att systematiskt och konsekvent följa processen säkerställer vi att vi endast investerar i bolag som uppfyller våra krav. Genom processen, där vi exkluderar specifika risker och gör noggrann analys av bolagen efter våra investeringskriterier, sorteras de bolag fram som vi får och vill investera i – de bolag vi kallar Spiltanbolag. För att förvaltaren ska kunna investera i ett bolag måste Spiltan Fonders investeringsråd, där ansvariga förvaltare och hållbarhetsansvarig ingår, ge klartecken.   

För att kvalificera sig som innehav i någon av våra fonder vill vi att bolagen ska uppfylla våra investeringskriterier på ett tillfredsställande sätt:

  • Verksamhet vi förstår - Förståelse för vad bolagen säljer och varför och hur produkten eller tjänsten efterfrågas, alltså hur bolagen tjänar pengar. Affärsmodellen ska vara enkel.
  • Förutsägbar verksamhet - Bolag vars verksamhet inte är alltför utsatt för yttre faktorer.
  • Långsiktigt uthållig verksamhet - En lönsam verksamhet ska ha förutsättningar att vara lönsam även i framtiden. Bolag måste ha förmågan att hålla sig aktuella och relevanta över tid.
  • Uthålligt stabila marginaler - Gärna höga och växande men inte med för stor variation från år till år.
  • Stabila intäkter och vinster - Inte för stora variationer mellan åren på grund av yttre faktorer.
  • Stabil historik - Bolagen ska ha visat sig kunna tjäna pengar och generera vinst i olika typer av marknadsklimat.
  • Ärlig och rationell ledning - En viktig förutsättning för att äga ett bolag är att ledningen arbetar för ägarnas intressen. Ett plus är om det finns en stark huvudägare.
  • Hållbar verksamhet - Att bolagens verksamheter är långsiktigt hållbara. Bolag som arbetar långsiktigt med att minska eventuell negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

Även under tiden vi äger ett innehav arbetar vi strukturerat med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Vi är tålmodiga i våra investeringar men tar hela tiden hänsyn till ny information för att se till att bolagen bibehåller förutsättningarna för framtida värdeskapande.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies