Erik_3272x3305
22 Feb 2023

Den 2 december 2022 var det 20 år sedan fondbolaget satte sina första NAV-kurser för fonderna Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Småbolagsfond. Vi pratar med Erik Brändström, som var med och startade fondbolaget för 20 år sedan och som varit ansvarig förvaltare av Spiltan Aktiefond Stabil sedan start.

Spiltan Fonder har fyllt 20 år

Spiltan Fonder 20 år, du har varit med hela resan Erik! 

Det stämmer. Vi lämnade in ansökan på våren 2002 och satte första kursen för Spiltan Aktiefond Stabil och nuvarande Spiltan Småbolagsfond den 2 december 2002.


Har fondbolaget förändrats under åren?

Mycket är sig likt; investeringsfilosofin är densamma och den utgör kärnan i arbetet och är också vår utfästelse till kunden. Det är viktigt att ha en robust process att hålla sig till i en omvärld som ändras hela tiden. Vi har vuxit från två till åtta fonder, förvaltat kapital har ökat rejält och vi har gått från tre till 24 anställda men kulturen och andan i bolaget känns som densamma tycker jag.


En föränderlig omvärld måste väl förändra er också på något sätt? 

Det händer hela tiden saker, mer eller mindre oförutsägbara, som ändrar förutsättningarna. Därför vill vi äga bolag som i så stor utsträckning som möjligt är oberoende av yttre faktorer, vars affärsverksamhet påvisar strukturell tillväxt. Dessutom vill vi gärna att bolagen har en tydlig ägare.


På senare år har det blivit ett allt större fokus på hållbarhet men även här tycker jag att vi gör som vi alltid gjort. Att bolag ska vara långsiktigt hållbara har varit ett av våra investeringskriterier sedan start. Den stora skillnaden är att hållbarhet ska rapporteras på ett annat sätt i dag och medvetenheten och kunskapen ökar hos alla intressenter, vilket är positivt. Under åren har vi verklighetstestats med goda resultat så med stor ödmjukhet håller vi fast vid vår investeringsfilosofi även framöver.


Och för din egen del? 

Att få arbeta med att lära mig mer om och ta reda på hur olika bolag i olika branscher och faser av sin utveckling fungerar och vad som driver deras olika affärer är fantastiskt roligt och stimulerande. Och att sedan använda insikter och kunskap för att skapa avkastning är en utmaning som håller mig på tårna. Jag säger som Warren Buffett brukar svara när han får frågan om hur han ser på sitt arbete: ”I tap dance to work every morning”.


De senaste åren har verkligen varit utmanade – har du några reflektioner över det?

Det är med blandade känslor vi ser tillbaka på de senaste åren framför allt på det mänskliga planet. Vi är alla lättade över att stora delar av världen har öppnat upp efter Covid-19 men i stället tyngda av Rysslands invasion av Ukraina.


Ser vi till finansmarknaderna har en lång period med låg inflation, låga räntor och stigande kurser ersatts av motsatsen. Att finansmarknaderna skyr all slags osäkerhet är väl känt och det syns tyvärr även av och till på aktie- och räntemarknaderna. Vårt uppdrag från andelsägarna är dock oavsett förutsättningarna att varje dag arbeta för att skapa bästa möjliga riskjusterad avkastning i våra fonder.


Det innebär att vi sedan starten 2002 har valt att - och fortsatt kommer att - fokusera på det vi kan påverka själva; det vill säga att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi.


Vad tror du om framtiden?

Det finns ett klokt ordspråk som säger att ”Prognoser är svåra att ställa, speciellt om framtiden”. Med det sagt är det extremt ovanligt att både aktie- och räntemarknaderna redovisar negativ avkastning samtidigt, vilket skett under 2022. I Sverige har det hänt en gång sedan 1989 och som jämförelse har det bara hänt tre gånger i USA sedan 1871. Men om det är något vi lärt oss under åren är det att i de flesta skeenden finns ett före, ett under och ett efter. Jag har en obruten framtidstro, så när vi väl - förhoppningsvis väldigt snart - kan säga efter Covid-19, efter kriget och efter inflations- och ränteuppgångar finns det återigen goda förutsättningar för en positiv utveckling.


Avslutningsvis, är det några särskilda milstolpar du vill lyfta fram från de senaste 20 åren?

Först och främst är den stora glädjen självklart att så många har valt att spara i våra fonder, vilket har underlättats i takt med att fonderna blivit tillgängliga hos allt fler samarbetspartners. Sedan är det självklart väldigt positivt när vi blir uppmärksammade för goda förvaltningsresultat. Under åren har vi erhållit många priser och utmärkelser. Extra kul var det så klart när tidningen Privata Affärer utsåg oss till Årets Fondbolag för första gången 2011, då vi då fortfarande var relativt okända. Allt fler sparare och samarbetspartners tillsammans med alla utmärkelser är för oss kvitton på att vi över tid lyckats skapa god riskjusterad avkastning.


Så det som vi är allra mest glada och stolta över är - även om 2022 var ett undantag - att vi över åren har kunnat skapa god riskjusterad avkastning till våra andelsägare. Det är alltid våra andelsägare som är viktigast. Vi är stolta i stunden men ödmjuka inför framtiden och är varje dag besjälade av att fortsätta på inslagen väg - det vill säga att fortsätta motsvara alla sparares förtroende. Ingen kan tyvärr garantera något för framtiden däremot kan vi alla som arbetar på Spiltan Fonder garantera att vi alltid gör allt vi kan för att alla våra fonder ska ge en långsiktigt god avkastning.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Apr 2024

    Spiltan Aktiefond Småland med i Futurs fondutbud

    Nu kan du som kund hos Futur välja Spiltan Aktiefond Småland till ditt sparande.

  • NYHET 11 Apr 2024

    Spiltan Realinvest Global med i Movestics fondutbud

    Nu kan du som kund hos Movestic välja Spiltan Realinvest Global till ditt sparande.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies