24 Oct 2007

Aktiva Ägare byter namn till Aktiefond Stabil

Spiltan Aktiva Ägare byter idag den 24:e oktober namn till Spiltan Aktiefond Stabil. Namnbytet sker för att tydligare spegla fondens inriktning, målsättning och samtidigt för att följa våra andra fonders "namnstruktur".
 
Spiltan Aktiefond Stabil's investeringar har sin tyngdpunkt på stabila bolag, investmentbolag och absolutavkastande papper. Fonden ska ses som en bred basportfölj med huvudfokus på svenska aktier. Med stabila bolag menas de som historiskt kunnat uppvisa stabil vinstutveckling, utdelningskapacitet och stabila kassaflöden. Detta ger goda förutsättningar även för stabil kursutveckling.
 
Målsättningen för fonden är att skapa en stabil positiv avkastning. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter.
 
Historiskt har fondens investeringar resulterat i en stabil avkastning och en hög riskjusterad avkastning. Jämfört med fonder i samma kategori (enligt Morningstar) har Spiltan Aktiefond Stabil uppvisat den lägsta volatiliteten och den högsta sharpekvoten (mätt sedan fondens startdatum 20021202 tom 20071022).
 
Spiltan har idag 3 fonder med inriktning på Sverige:
- Spiltan Aktiefond Sverige - stockpicking med relativt hög volatilitet.
- Spiltan Aktiefond Stabil - bred portfölj med relativt låg volatilitet.
- Spiltan Räntefond Sverige - korta räntor med väldigt låg volatilitet.
 
Spara i Spiltan Fonder, klicka här. Har du frågor / funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.
 
Med vänlig hälsning,
Spiltan Fonder
 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 19 Sep 2023

    Fond i fokus - Spiltan Räntefond Sverige

    Spiltan Räntefond Sverige investerar i företagsobligationer och företagscertifikat och lånar därmed ut pengar till bolag. Genomsnittlig räntebindningstid...

  • NYHET 06 Sep 2023

    Månadsrapporter - augusti 2023

    Läs om utvecklingen i våra fonder under augusti månad i respektive fonds månadsrapport.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies