29 Aug 2005

Budet på Realia

Bästa Reliaaktieägare Stockholm den 29 augusti 2005
 
Den 26 augusti offentliggjorde Realia att fusionen genomförs. Det innebär att era aktier tas från era VP konton och depåer nästa vecka och att ni får 59 kr kontant per aktie den 9 september. Vänd er direkt till Realia om ni har några frågor (www.realia.se eller Thomas Hopkins VD 070 633 8590)
 
Trots detta kommer den rättsliga processen att fortgå under flera år och kanske finns det en möjlighet att vi på något sätt kan få ut mer för våra aktier. Genom sitt agerande måste Realia tillsammans med sina juridiska rådgivare ha gjort bedömningen att de med mycket stor sannolikhet kommer att vinna processen när de nu genomför den beslutade fusionen.
 
Realias agerande strider mot grundläggande principer på aktiemarknaden och man kan också bli upprörd av Aktiemarknadsnämndens agerande som var anledningen till att de vågade genomföra fusionen. Nedanstående pressmeddelande ger vår syn på deras agerande.
 
Sista ordet är fortfarande inte sagt i Realia. Fortsättning följer men jag tycker att vi skall vara tacksamma att Realia valt att betala ut likviden nu. Det fanns ju en risk att de med hänvisning till den pågående processen inte skulle ha betalat ut likviden vilket inneburit att vi hade kunna bli inlåsta med en illikvid aktie under många år. Uttalande av Aktiemarknadsnämnden bidrar till att 38 000 Realia aktieägare (fd Fermenta) ägare blir blåsta på ca 130 miljoner kronor ?
 
PRESSMEDDELANDE 29 Augusti 2005
Uttalande av Aktiemarknadsnämnden bidrar till att 38 000 Realia aktieägare (fd Fermenta) ägare blir blåsta på ca 130 miljoner kronor ?
 
Realia har i offentliggjort att fusionen mellan Welkins och Realia genomförs. Det innebär att minoritetens ca 3 miljoner aktier (ca 12 % av det totala antalet aktier) i nästa vecka exproprieras från aktieägarnas VP konton och att fusionslikviden på 59 kr betalas ut den 9 september. Aktiespararna har startat en rättslig process mot förfarandet då det verkliga värdet på aktien anses vara 103 kr. Då det i prospekten i två pågående uppköpserbjudanden (Karlshamn och Riddarhyttan) står att budgivarna kommer att fortsätta med fusion om de inte får in 90 % av aktierna ser Aktiespararna mycket allvarligt på att användandet av fusion nu sprider sig på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden ansåg i ett uttalande av den 18 januari att Realiafusionen inte strider mot god sed på aktiemarknaden vilket var orsaken till att huvudägarna i Realia vid en extra bolagsstämma den 18 februari vågade driva igenom beslutet.
 
”Det här måste vara en av största skandalerna i svensk börshistoria och ett sorgligt slut för alla gamla Fermentaaktieägare. Trots att det under 22 månader hade pågått en offentlig kamp mot Welkins låga bud på Realia valde Aktiemarknadsnämnden att göra ett uttalande utan att minoriteten fick framlägga sina synpunkter” säger Per H Börjesson, VD på Investment AB Spiltan som lett motståndet mot budet bland Realiaaktieägarna. Det ursprungliga budet i mars 2003 var på endast 38 kr så de aktieägare som inte accepterade budet får nu åtminstone 21 kr mer.
 
Flera Realiaaktieägare har försökt få Aktiemarknadsnämnden att ta upp ärendet igen och givit kompletterande information men med hänvisning till att det nu pågår en rättslig process i ärendet har Aktiemarknadsnämnden inte ändrat sitt uttalande. Aktiemarknadsnämnden gjorde sitt uttalande efter en förfrågan från Realia.
 
”För mig är slutsatsen av Realia fusionen och andra affärer där giriga huvudägare sätter sig över minoritetsaktieägare: 1) självreglering fungerar inte 2) uppförandekoder fungerar inte och 3) vi kan inte ha organ typ Aktiemarknadsnämnden som agerar som en domstol utan att ta hänsyn till alla parter. Istället måste vi få en ny lagstiftning som verkligen skyddar minoritetsaktieägare” säger Per H. Börjesson.
 
Investment AB Spiltan är ett unikt nätverksföretag i investerarbranschen. Spiltan försöker skapa långsiktigt hög avkastning till sina ca 1000 aktieägare men försöker också kämpa för den lille aktieägarens rättigheter och tror på Sverige. Spiltan har 12 större onoterade investeringar och är också huvudägare i Spiltan & Pelaro Fonder och Alternativa aktiemarknaden. Noterade investeringar görs normalt i vinstgivande bolag för att ha likviditet för följdinvesteringar i den onoterade portföljen. Mer information finns på www.spiltan.se Spiltanaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se)

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Jun 2024

    Ingen handel i globalfonder 19 juni på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Juneteenth Holiday.

  • NYHET 11 Jun 2024

    Nyhetsbrev juni 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för juni 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies