08 Apr 2020

Förvaltarkommentar från aktieförvaltare Pär Andersson

Börsen är som tidigare erfarenheter visar styrd i hög grad av psykologi och spekulation. Det blir extra uppenbart vid händelser som leder till stor oro och ökar osäkerheten om framtiden. Hur agerar Spiltan Fonders aktieförvaltare i oroliga tider som dessa?

Pär Andersson är aktiefondförvaltare och har lång erfarenhet av börsen och bolagsanalys. Pär har varit med om många börskriser och tycker att det är viktigt att hålla sig till investeringsfilosofin. ”Vi är mycket långsiktiga i våra investeringar och stressas inte av aktiemarknadens stundtals nyckfulla beteende” säger Pär, men menar att han givetvis anpassar sitt arbete efter vad som händer.

Vi ändrar inte vår investeringsfilosofi utan håller oss till det vi sagt att vi ska göra, det vill säga att vi investerar i bolag med stark balansräkning och starka kassaflöden och med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Det gör att vi äger bolag som har bra motståndskraft när det är stökigt på marknaden. Pär ser även möjligheter, ”Det kan dyka upp väldigt fina tillfällen att öka befintliga innehav eller investera i nya bolag i tider som dessa” säger Pär.

Det gäller att hela tiden kunna motivera varje innehav i portföljerna och vara säker på att det är rätt bolag som tar plats. När coronaoron har påverkat aktiekurserna för i princip alla bolag behöver vi hålla koll på orsakssambanden. I vissa fall påverkas bolagen direkt av det som händer genom minskad försäljning eller stoppad produktion och i andra fall är det mer den allmänna oviljan att ta risk som påverkar aktiekurserna.

Sättet att analysera bolagen kan behöva justeras och anpassas efter situationen och Andersson lyfter ett exempel på att vissa nyckeltal kan bli mer användbara. Att idag titta mindre på P/E-talet som visar aktiepriset i förhållande till vinst när vinstestimaten är behäftade med mycket större grad av osäkerhet än i en mer normal marknad och istället hålla sig till mer vinstneutrala värderingsmultiplar, som exempelvis P/BV som visar aktiekursen i förhållande till eget kapital.

Djup kunskap om bolagen och vad som driver verksamheterna långsiktigt hjälper oss att känna lugn och arbeta enligt de riktlinjer vi satt upp för vår förvaltning. Vår investeringsfilosofi har fungerat bra historiskt och kvittot på det är långsiktigt goda förvaltningsresultat i våra aktiefonder.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Jun 2024

    Ingen handel i globalfonder 19 juni på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Juneteenth Holiday.

  • NYHET 11 Jun 2024

    Nyhetsbrev juni 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för juni 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies