19 Mar

Förvaltarkommentar - Räntefonder

Lars Lönnquist – ränteförvaltare, kommenterar utvecklingen i räntefonderna den senaste tiden.

Innehaven i våra räntefonder är i grunden bra bolag med en långsiktigt hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt stark balansräkning med riktiga tillgångar samt utdelningsbara intäkter. Så länge bolagen betalar kupongräntor får vi tillbaka det nominella beloppet inklusive löpande avkastning.

Det vi ser nu är en extrem situation som aldrig skådats förr. Både de finansiella marknaderna och samhällsekonomin prövas ordentligt. Börsen har sedan årsskiftet tappat ca 27%. Tyvärr har denna oro även påverkat marknaden för företagsobligationer och båda våra räntefonder har minskat i värde. Spiltan Högräntefond har minskat -6,73% sedan årsskiftet och Spiltan Räntefond Sverige -1,46% (siffror per onsdag 18 mars).

Investerare skyr risk och detta påverkar tillgångspriserna. Till skillnad från aktiemarknaden så innebär lägre kurser på obligationer inte en "förlust" utan endast att marknadsvärdet gått ner. Eftersom kupongräntan är densamma och obligationerna förfaller till kurs 100 så innebär det att "rullande avkastning" stiger, det vill säga kupongen inklusive underkursen diskonterat ut över löptiden. Sedan 29 februari har därför rullande avkastning i fonderna ökat från 1,9% till 4,6% för Spiltan Högräntefond och från 0,9% till 1,9% för Spiltan Räntefond Sverige. Båda siffrorna är efter avgift.

Likviditet är enormt viktigt i denna marknad och jag ser att hela marknaden brottas med att få fram kapital för att möta utflöden. Våra räntefonder har en stor andel korta likvida värdepapper som förfaller löpande under de närmaste sex månaderna.

Sammantaget är situationen i marknaden extrem och fonder som investerar i företagsobligationer har gått ner vilket aldrig är roligt. Rekommenderad sparhorisont för Spiltan Högräntefond är tre år och för Räntefond Sverige 1 år så man behöver sätta det som händer på marknaden just i relation till sin egen sparhorisont och riskprofil.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 11 May

    Vi söker en Marknadskommunikationsansvarig

    Spiltan Fonder söker nu sin nästa Marknadskommunikationsansvarig som vill vara med på deras fortsatta utvecklingsresa. Hos Spiltan Fonder kommer...

  • NYHET 07 May

    Månadsrapporter - april 2021

    Läs om utvecklingen i våra fonder under april månad i respektive fonds månadsrapport.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: