Jörgen_Wärmlöv
01 Sep 2022

2016 startades Spiltan Globalfond Investmentbolag – fonden som tar rygg på världens bästa investerare för att hitta de bästa bolagen.

Investerar med världens bästa investerare

Spiltan Globalfond Investmentbolag är ett unikt fondkoncept med ett aktivt urval av bolag, varefter fonden förvaltas passivt vilket gör att avgiften är låg. Vi pratar med ansvarig förvaltare Jörgen Wärmlöv, som förvaltat fonden sedan start.


- Spiltan Globalfond Investmentbolag investerar i investmentbolag och investmentbolagsliknande bolag över hela världen. Tanken är att hitta bolag som används som en plattform för investeringar och det vi framför allt är ute efter är att komma åt personerna i bolagen som genomför dessa investeringar, berättar Jörgen. Vi investerar helt enkelt i de bästa investerarna över hela världen, vilket vi tycker är smart i stället för att vi själva ska leta globalt efter enskilda bolag. Globala investmentbolag är lite av bortglömda pärlor.


När det gäller spridningen geografiskt följer fonden världsindex varför du får ungefär samma geografiska spridning som med en global aktieindexfond. På så sätt får fonden ungefär samma exponering mot valutor som världsindex. Det gör att man i dagsläget får en exponering mot Nordamerika på närmare 70 procent.


Vad innebär det att fonden är passivt förvaltad?

Vi har gjort ett aktivt val av vilka investmentbolag som ska ingå i fonden, men sedan förvaltas fonden passivt. Det innebär att varje innehav har en målvikt i fonden. Om något innehav är särskilt populärt för stunden minskar vi innehavet så att dess vikt återgår till målkursen. På motsvarande sätt fungerar det om något innehavs vikt sjunkit. På så sätt kan vi ta vara på kursrörelser i marknaden.

Fondens innehav och vikter kommer att vara samma över tid. Men givetvis har det skett förändringar genom åren på grund av ändringar i enskilda innehav eller på grund av att vi tagit bort bolag av hållbarhetsskäl.


Vilket är fondens största innehav?

Fondens största innehav är Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway, vilket verkligen är det typiska bolaget vi letar efter till fonden. Även om Berkshire Hathaway i grunden är ett försäkringsbolag, så är bolaget en investeringsplattform för Warren Buffett och hans kompanjon Charlie Munger.

Härigenom har Berkshire Hathaway byggt upp en stor portfölj av såväl börsnoterade innehav som många andra onoterade direktägda innehav. Både Warren Buffett och Charlie Munger har stort eget ägande i Berkshire Hathaway och det är något vi ser som särskilt positivt, då vi gärna ser att investerarna har ”skin in the game” så att säga.

Det är typexemplet på vad vi söker i investmentbolagen - lång historik av framgångsrik kapitalallokering av investerare som har betydande eget ägande i bolaget.


Kan du ge ett exempel på vad som hänt bland fondens bolag under året?

Tidigare i år kom ett uppköpserbjudande på Alleghany som ingår i fonden. I mars lade Berkshire Hathaway bud på Alleghany, vilket är det största enskilda förvärvet Berkshire Hathaway gjort sedan fondens start 2016.

Det är väldigt roligt att Warren Buffett vill förvärva ett annat av de bolag som ingår i fonden. Warren Buffett har bevakat Alleghany under många år och anser att bolaget har många likheter med Berkshire Hathaway. Det gör också att trots att Alleghany försvinner som aktie ur fonden så behåller vi det indirekt i fonden genom Berkshire Hathaway. Dessutom var det ett bra bud som Buffett gav – en win-win kan man säga.


Vad tror du om utvecklingen framåt? 

Jag är optimistisk och tror att vi kommer att få en bra avkastning från de globala investmentbolagen framöver. Flera av investmentbolagen i fonden har haft en avvaktande inställning till börsuppgången de senaste åren och har utnyttjat uppgången till att sälja en del innehav, vilket gör att en del av dem nu sitter på stora kassor.

Det gör att det finns förhoppningar om flera spännande förvärv framöver nu när priserna kommit ned. Det är trots allt världens bästa investerare vi investerar i.


Läs mer om fonden här

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 22 May 2024

    Stefan Ericson förstärker förvaltningsorganisationen

    Stefan Ericson har rekryterats för att ytterligare förstärka Spiltan Fonders förvaltningsorganisation.

  • NYHET 20 May 2024

    Ingen handel i globalfonder 27 maj på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Memorial Day.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies