31 Mar 2020

Kommentar från VD

Bäste andelsägare,

I spåren av den globala kris som Covid-19 snabbt skapat krävs det ansvarstagande inom alla områden i samhället från näringslivet och ned till oss som enskilda individer.

Marknaden för företagsobligationer har påverkats kraftigt och den 20 mars beslutades att senarelägga handeln i Spiltans båda räntefonder. Beslutet var en konsekvens av krisen som uppstått på de finansiella marknaderna där bland annat prissättningen för företagsobligationer påverkats i så stor omfattning att fondernas tillgångar inte kunde värderas på ett rättvist sätt. Det fanns också begränsad likviditet i företagsobligationer vilket gjorde det svårt att göra en rättvis kurssättning på fonder av vår storlek och som fondbolag måste vi ta ansvar och se till alla andelsägares bästa. Vi förstår att detta skapat problem för de andelsägare som under perioden ville sälja, men det vore inte ansvarsfullt att agera på annat sätt. 

Under den tid som handeln varit senarelagd har vi arbetat för att öppna handeln så fort som möjligt. Eftersom fonderna är stora både i volym och innehav har det varit ett omfattande arbete för att få fram en rättvisande prisbild för de volymerna som fonderna har. Samtidigt har fonderna fortsatt att förvaltas som vanligt och vi har inte tagit ut någon förvaltningsavgift under perioden. 

De effekter som detta skapat är att NAV-kursen som nu sätts den 31 mars är ackumulerad från den 20 mars. Under den perioden har marknaden för företagsobligationer gått ner, samtidig har vi nu bättre följsamhet till det rådande marknadsklimatet för företagsobligationer, vilket också visar sig i NAV-kursen.  

Jag vill också passa på att tacka de många kunder som på olika sätt har uttryckt förståelse och uppskattning för vårt agerande. Alla vi på Spiltan Fonder arbetar varje dag för att förtjäna och öka ert förtroende. Vi hoppas samtidigt att såväl samhälle, näringsliv och vi som enskilda individer så snart som möjligt kan återgå till ett mer stabilt och normalt tillstånd.


Erik Brändström, vd 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 22 May 2024

    Stefan Ericson förstärker förvaltningsorganisationen

    Stefan Ericson har rekryterats för att ytterligare förstärka Spiltan Fonders förvaltningsorganisation.

  • NYHET 20 May 2024

    Ingen handel i globalfonder 27 maj på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Memorial Day.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies