05 Jun 2020

Månadsrapporter – återhämtningen på finansmarknaderna fortsatte under maj

Under maj såg vi en fortsatt återhämtning på finansmarknaderna och vi kan notera att alla våra aktivt förvaltade aktie- och räntefonder hade en bra månad. Läs mer om utvecklingen för våra fonder i respektive månadsrapport.

För andra månaden i rad steg Stockholmsbörsen, vilket medför att med maj månads uppgång på 5,5 procent ligger börsen på -6,3 procent hittills i år. Det innebär även att uppgången på Stockholmsbörsen så här långt summerar till 33 procent från bottennoteringen den 23:e mars. En stor del av uppgången kan tillskrivas de omfattande penning- och finanspolitiska insatser världen över som har gett tydlig effekt. Samtidigt som vi kan glädjas över detta är det viktigt att ta med sig att stora utmaningar kvarstår innan såväl samhälle som näringsliv återigen finner ett normaltillstånd. Det gör att vi måste räkna med att det även framöver kommer att svänga på de finansiella marknaderna.

Sett till räntemarknaderna har de fortsatt stabiliserats vilket likt aktiemarknaderna har en stark koppling till de olika stimulanspaketen. Att vi nu två månader i rad sett ökad likviditet och successiv stabilisering på kreditmarknaden har resulterat i förhållandevis stark avkastning i våra två räntefonder. Även här bör man beakta att oron på marknaden kan återkomma.

På Spiltan Fonder tar vi självklart intryck av vår omvärld men vi har sedan start 2002 valt att och kommer fortsatt att fokusera på det vi kan påverka själva – det vill säga att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi.

Aktiefond Stabil
Aktiefond Sverige
Aktiefond Småland
Aktiefond Investmentbolag
Globalfond Investmentbolag
Högräntefonden
Räntefond Sverige

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 10 Jul 2024

    Placera rekommenderar Spiltan Aktiefond Investmentbolag

    Placera konstaterar att Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en bra grund i ett barnsparande.

  • NYHET 05 Jul 2024

    Halvårsrapport 2024

    Läs vår halvårsrapport för 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies