väg mot ljus himmel dämpad
08 Sep

Återhämtningen på finansmarknaderna fortsatte även under sommarmånaderna och vi kan notera att alla våra aktivt förvaltade aktie- och räntefonder hade en bra utveckling under perioden. Läs mer om utvecklingen för våra fonder i respektive månadsrapport.

Månadsrapporter – starka sommarmånader

Under juli-augusti fortsatte Stockholmsbörsen starkt med uppgångar på cirka 4 procent per månad. Återhämtningen sedan botten i mars har varit kraftig och per den sista augusti hade börsen stigit med cirka 3,5 procent sedan årsskiftet. I huvudsak är uppgången kopplad till de omfattande penning- och finanspolitiska insatser som har gett och ger effekt. Positivt är att realekonomin visar på en successiv förbättring efter djupdykningen under våren vilket vi även kunde se i flertalet av de enskilda bolagens resultatrapporter för det andra kvartalet.

Även räntemarknaden har under perioden stabiliserats ytterligare med ökad likviditet vilket likt aktiemarknaden har en tydlig koppling till olika stimulanspaket. Våra två räntefonder har återhämtat sig starkt efter vårens turbulens och Spiltan Räntefond Sveriges avkastning var per den sista augusti 1,49 procent sedan årsskiftet.

Samtidigt som vi kan glädjas över marknadens positiva utveckling är det viktigt att ta med sig att stora utmaningar kvarstår och att det även framöver kommer vara periodvis stora svängningar på börsen. Fokus för oss har sedan starten 2002 alltid varit att fokusera på det vi kan påverka själva, nämligen att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi.

Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Småbolagsfond
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Högräntefond
Spiltan Räntefond Sverige

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 23 Sep

    Intervju med förvaltaren av Spiltan Småbolagsfond

    Spiltan Småbolagsfond ligger i toppskiktet bland svenska småbolagsfonder i år. Sedan 2008 är ansvarig förvaltare Pär Andersson.

  • NYHET 17 Sep

    Spiltan Fonder och Carnegie Fonder skärper kraven på bolagens hållbarhetsarbete

    I ett gemensamt initiativ har Spiltan Fonder och Carnegie Fonder tagit fram en hållbarhetskravlista som emittenter, bolag som ger ut företagsobligationer, måste besvara.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok