Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltanfonder.se

Jag godkänner

Ny grön obligation till Räntefond Sverige

När gröna obligationer, det vill säga räntepapper som syftar till att finansiera projekt som är miljömässigt hållbara, emitteras (ges ut) undersöker vi om det passar i våra räntefonder. I dagarna fick Svensk FastighetsFinansierings nyemitterade gröna obligation ratingen GB1 av det internationella ratinginstitutet Moody’s. Det är första gången som ett svenskt bolag bedöms och klassificeras av Moody’s.

GB1 innebär betyget ”excellent” och Moody’s hänvisar till Svensk FastighetsFinansierings goda förmåga att emittera obligationer som följer krav på långsiktigt hållbara kommersiella fastigheter där man bland annat tar hänsyn till koldioxidpåverkan. Byggnaderna, som framförallt återfinns i Malmö, Göteborg och Stockholm, ska uppfylla flera standarder vad gäller olika typer av miljöpåverkan både under uppförande och i färdiga hus.

Obligationen passar väl in i vår räntefond där vi tar hänsyn till flera faktorer när vi väljer obligationer och vi vill gärna premiera hållbara placeringar oavsett om det handlar om obligationer eller aktier. I just detta fall har vi ett kreditvärdigt och attraktiv värderat värdepapper som kommer bidra till spararnas avkastning på ett hållbart sätt.

På Svensk Fastighetsfinansierings AB:s hemsida kan du läsa mer om deras gröna obligationer. Där hittar du även Moody’s pressmeddelande: https://www.svenskfastighetsfinansiering.se/investor-relations/grona-obligationer

Emilie Taube,
Ansvarig för hållbarhetsfrågor