20 Oct 2020

Nya EU-regelverk ska göra det enklare för kunder att välja hållbart

Under kommande år träder en rad nya regelverk i kraft som påverkar och formar hur vi tar investeringsbeslut kopplat till hållbarhet. Emma Englén och Rebecka Dahlin jobbar med bolagsinvesteringar på Spiltan Fonder och ger sin syn på hur två av dessa, Taxonomin och Disclosure-förordningen, påverkar branschen och oss som fondbolag.

För fem år sedan möttes FN:s medlemsländer och beslutade om Agenda 2030 innehållande 17 globala mål för hållbar utveckling. EU-kommissionen har utifrån den agendan arbetat fram en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och som ett resultat följer ett flertal nya regelverk. Syftet är att öka investeringar i bolag vars verksamheter tar miljö- och samhällsansvar och därmed driver hållbar tillväxt.

Disclosure-förordningen träder i kraft den 10 mars 2021. Förordningen avser att öka transparensen mot kunder och investerare och att öka långsiktigheten i investeringar. Det ska bli tydligare på vilket sätt hållbarhet inkluderas i fondbolagens investeringsprocess, dess påverkan på investeringsbeslut och hur det kan komma att påverka framtida avkastning. Informationen kommer att göras tillgänglig för fondsparare genom fondbolagens årsrapporter, informationsbroschyrer och på hemsidor.

Taxonomi-förordningen är ett EU-gemensamt klassificeringssystem som gör det möjligt att avgöra i vilken utsträckning en investering är hållbar. Taxonomin träder i kraft den 1 januari 2022. Rebecka Dahlin lyfter fram att ”Införandet av både Disclosure- och Taxonomi-förordningen ställer krav på de enskilda bolagen att se över sina verksamheter och processer. Bolagen behöver säkerställa transparens, vara beredda på ett ökat antal frågor från intressenter i olika hållbarhetsaspekter och ökade rapporteringskrav”. 

Spiltan Fonder ser positivt på de nya lagkraven och fördelar för fondbranschen som helhet. ”Vi tror att de nya kraven inte bara möjliggör, utan också bidrar till kunders ökade vilja att investera hållbart” säger Emma Englén. ”Det kommer vidare att göra det svårare för bolag med tveksam eller negativt bidragande verksamhet att finansiera sig på kapitalmarknaden. Vi på Spiltan Fonder ser att hållbara bolag tenderar att ha bättre värdeutveckling på lång sikt och är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för att skapa bästa möjliga riskjusterad avkastning till våra fondandelsägare”.

Spiltan Fonders investeringsfilosofi har sedan starten 2002 baserats på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i, de nya regelverken kommer inte förändra det. Istället kommer det bli enklare för dig som kund att se hur vi arbetar med hållbarhet då regelverken gör arbetet mer mätbart och rapporteringen mer transparent.

Från höger, Rebecka Dahlin, hållbarhetsanalytiker och Emma Englén, hållbarhetsansvarig.Från vänster: Rebecka Dahlin, hållbarhetsanalytiker och Emma Englén hållbarhetsansvarig Spiltan Fonder.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Apr 2024

    Spiltan Aktiefond Småland med i Futurs fondutbud

    Nu kan du som kund hos Futur välja Spiltan Aktiefond Småland till ditt sparande.

  • NYHET 11 Apr 2024

    Spiltan Realinvest Global med i Movestics fondutbud

    Nu kan du som kund hos Movestic välja Spiltan Realinvest Global till ditt sparande.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies