25 Jan 2013

Nyhet i årsbeskedet och i deklarationen

En nyhet i årsbeskedet och i deklaration, för alla svenska fondsparare, är uppgifter om en ny schablonintäkt. Schablonintäkten, som beskattas, baseras på hur stort ditt fondsparande var vid årets ingång och ersätter den tidigare skatten på utdelningar från fonder. Det för med sig att Spiltans fonder, och de flesta andra fondbolag, från och med 2013 slutar lämna utdelning, vilket är bra för spararna då skatten på utdelningarna har varit betydligt högre än den nya fondskatten.

Den nya schablonintäkten som ligger till grund för fondskatten baseras på värdet av ditt fondinnehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av ditt fondsparande beräknas en schablonintäkt på 0,4 procent.
På den intäkten (0,4 procent av fondsparandet) betalar man 30 procent i skatt vilket gör att den totala skatten blir 0,12 procent. Uppgifterna om schabloninäkt och skatt kommer att återfinnas på din förtryckta deklarationsblankett. Den nya skatten är betydligt lägre än den skatt man betalat för de utdelningar som fonderna tidigare varit tvungna att göra.

Exempel - så fungerar den nya fondskatten:
Har du ett fondsparande på 50 000 blir det 60 kr i skatt

50 000 x 0,004 = 200 kr(Schablonintäkt)
200 x 30% i skatt = 60 kr (Den skatt du betalar)

För de som har ett fondinnehav på lägre än 50 000 kronor utgår ingen fondskatt på schablonintäkten.

Observera att alla som sparar i fonder inom Premiepensionsmyndigheten/PPM, pensionförsäkringar och IPS, kapitalförsäkringar eller via ett Investeringssparkonto inte påverkas av den nya fondskatten utan där beskattas försäkringen eller kontot som tidigare.
Inte heller reavinstskatten på 30 procent på den vinst man fått när man säljer fonden förändras inte på grund av den nya fondskatten.

Årsbesked och deklarationen för år 2012
Då svenska fonder under 2012 var tvungna att dela ut en del av sitt resultat för 2011 så har alla som sparat i fonderna under 2012 betalt skatt för så väl fondernas utdelning som den nya schablonintäkten. Eftersom 2012 var sista gången som fonderna delade ut så kommer man framöver endast betala den nya fondskatten som beräknas på schablonintäkten.
Klicka på länken om du vill du läsa mer om den nya fondskatten

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 22 May 2024

    Stefan Ericson förstärker förvaltningsorganisationen

    Stefan Ericson har rekryterats för att ytterligare förstärka Spiltan Fonders förvaltningsorganisation.

  • NYHET 20 May 2024

    Ingen handel i globalfonder 27 maj på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Memorial Day.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies