30 Mar

Planerad start av handel i räntefonderna

Vi planerar att återuppta handeln i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond tisdag den 31 mars och första NAV-kurs efter senareläggningen beräknas bli den 31 mars.

Handeln i fonderna senarelades den 20 mars.  Beslutet fattades mot bakgrund av den marknadsoro som uppstod med anledning av COVID-19 och som ledde till problem att prissätta företagsobligationer. Vi har sedan dess arbetat för att säkerställa rättvisande prissättning av de 330 innehaven som fonderna har. Vi är den största aktören på marknaden för företagsobligationer och likviditeten har varit låg vilket gjort att det tagit tid att säkerställa rättvisande priser.

Under tiden som handeln varit senarelagd har fonderna fortsatt att förvaltas och räntan på obligationerna fortsatt att ge avkastning. Order under perioden har daterats och sparats men inte verkställts. När vi återgår till normal handel och NAV-sättning kommer order att utföras till bästa möjliga kurs. Under perioden som handeln varit senarelagd har Spiltan Fonder inte tagit ut någon förvaltningsavgift i fonderna.

Jag vill återigen be om ursäkt för att det har tagit tid men i dessa tider har det uppstått problem på marknaden som varit utanför vår kontroll och vår viktigaste uppgift är att se till att alla sparare får rättvisa kurser.

Erik Brändström, vd

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 11 May

    Vi söker en Marknadskommunikationsansvarig

    Spiltan Fonder söker nu sin nästa Marknadskommunikationsansvarig som vill vara med på deras fortsatta utvecklingsresa. Hos Spiltan Fonder kommer...

  • NYHET 07 May

    Månadsrapporter - april 2021

    Läs om utvecklingen i våra fonder under april månad i respektive fonds månadsrapport.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor: