30 Mar

Planerad start av handel i räntefonderna

Vi planerar att återuppta handeln i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond tisdag den 31 mars och första NAV-kurs efter senareläggningen beräknas bli den 31 mars.

Handeln i fonderna senarelades den 20 mars.  Beslutet fattades mot bakgrund av den marknadsoro som uppstod med anledning av COVID-19 och som ledde till problem att prissätta företagsobligationer. Vi har sedan dess arbetat för att säkerställa rättvisande prissättning av de 330 innehaven som fonderna har. Vi är den största aktören på marknaden för företagsobligationer och likviditeten har varit låg vilket gjort att det tagit tid att säkerställa rättvisande priser.

Under tiden som handeln varit senarelagd har fonderna fortsatt att förvaltas och räntan på obligationerna fortsatt att ge avkastning. Order under perioden har daterats och sparats men inte verkställts. När vi återgår till normal handel och NAV-sättning kommer order att utföras till bästa möjliga kurs. Under perioden som handeln varit senarelagd har Spiltan Fonder inte tagit ut någon förvaltningsavgift i fonderna.

Jag vill återigen be om ursäkt för att det har tagit tid men i dessa tider har det uppstått problem på marknaden som varit utanför vår kontroll och vår viktigaste uppgift är att se till att alla sparare får rättvisa kurser.

Erik Brändström, vd

  • NYHET 09 Jul

    Spiltan Småbolagsfond inte valbar i Premiepensionen

    Spiltan Småbolagsfond, före detta Aktiefond Sverige, är från den 9 juli inte valbar på Pensionsmyndighetens fondtorget på grund av ändrad placeringsinriktning.

  • NYHET 03 Jul

    Spiltan Aktiefond Sverige byter namn till Spiltan Småbolagsfond

    Det nya namnet speglar fondens inriktning på ett mer rättvisande sätt.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok