20 Jul 2020

Rapportperioden för andra kvartalet är igång

Rapportperioden har inletts och flera bolag som vi investerat i har rapporterat. Nedan tar vi en närmare titt på bland andra Addtech, Beijer Ref, Atlas Copco och Indutrade som kommit med sina kvartalsrapporter.

Teknikhandelskoncernen Addtechs resultat för årets första kvartal (brutet räkenskapsår) slog analytikernas förväntningar med marginal. April månad var som väntat svagt men maj samt juni visar på en återhämtning mot mer normala nivåer. Positivt är att Addtech inte såg någon lageruppbyggnad i något affärsområde samt att både kassaflöden och kostnadskontrollen är mycket god. Bolagets VD, Niklas Stenberg, tar dock höjd för att kommande kvartal kan bli något tuffare då orderingången under detta kvartal var lägre än föregående.

Kylgrossisten Beijer Ref kom med en kvartalsrapport för årets andra kvartal som var något bättre än marknadens förväntningar. Trots en organisk försäljningstillväxt på -17,8% så såg Beijer Ref mot slutet av kvartalet tecken på en återhämtning och en försäljning i nivå med för ett år sedan. Det i kombination med att besparingar på totalt 150 miljoner kronor under kvartalet möjliggjorde att rörelsemarginalen hamnade på godkända 7,2%.

Verkstadskoncernen Atlas Copcos resultat var också något bättre än marknadens förväntningar vad gäller resultatet, dock var orderingången något sämre. Det är framförallt affärsområdet Compressor Technique som står för resultatförbättringen. Atlas Copcos VD Mats Rahmström beskriver situationen framöver som osäker men uttrycker samtidigt att aktivitetsnivån bland kunderna ser bättre ut inför årets tredje kvartal jämfört med det andra.

Teknik- och industrikoncernen Indutrade kom återigen med en mycket stark kvartalsrapport. Efterfrågan från kunder inom medicinteknik och läkemedel var fortsatt stark. Även inom bygg, infrastruktur samt kraftgenerering var efterfrågan god. Utvecklingen inom fordonsindustrin och flygindustrin var dock fortsatt svag. Under kvartalet gjorde Indutrade inga förvärv men bolagets VD Bo Annvik säger att det finns många intressanta objekt och att diskussioner fortgår, vilket vi tolkar som mycket positivt.

En generell sammanfattning för de bolag som släppt sina rapporter hittills är att den organiska tillväxten i andra kvartalet är mycket låg eller negativ. Det i sig är inte så förvånande med tanke på Covid-19 och nedstängningen vi sett i flertalet länder.

Vad som är positivt är att de flesta bolag ser en sekventiell förbättring under kvartalet, det vill säga lite bättre i maj än april och än lite bättre i juni jämfört med maj. Flera av våra innehav, utöver de som nämnts ovan, har klarat sig relativt bra. Vi återkommer med ytterligare rapportkommentarer för andra kvartalet i mitten av augusti då med bland annat Storytel och Troax.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Apr 2024

    Spiltan Aktiefond Småland med i Futurs fondutbud

    Nu kan du som kund hos Futur välja Spiltan Aktiefond Småland till ditt sparande.

  • NYHET 11 Apr 2024

    Spiltan Realinvest Global med i Movestics fondutbud

    Nu kan du som kund hos Movestic välja Spiltan Realinvest Global till ditt sparande.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies