20 Mar 2020

Senareläggning av handel med fondandelar i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond på grund av extraordinära händelser

Problem att prissätta företagsobligationer på marknaden gör att Spiltan Fonder i samråd med Finansinspektionen beslutat att senarelägga försäljning och köp av fondandelar för fonderna Spiltan Högräntefond samt Spiltan Räntefond Sverige.

Skälet till denna åtgärd är att vi tar ansvar för att kunna säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling. Under de särskilda och historiska omständigheter som råder på företagsobligationsmarknaden, med i dagsläget absolut avsaknad av likviditet, är det per idag i princip omöjligt att korrekt värdera fondernas tillgångar. Handeln i fonderna kommer att återupptas så snart fondernas tillgångar kan värderas på ett rättvist sätt.

Vad leder er till det här beslutet?
Det här är en konsekvens av krisen som uppstått på de finansiella marknaderna där bland annat prissättningen på företagsobligationer påverkats i sådan stor omfattning att fondernas tillgångar per idag inte kan värderas på ett rättvist sätt. Det finns i dagsläget mycket begränsad likviditet på marknaden vilket omöjliggör en rättvis kurssättning för fonder med företagsobligationer. Det skulle inte vara ansvarsfullt att i dagsläget ha fonderna öppna som vanligt.

Hur påverkar det fondandelsägarna?
Vi gör det här för att skydda alla de andelsägare som finns i fonderna. Det är av absolut vikt, och ett krav enligt lagen, att behandla alla andelsägare lika. Därför tar vi vårt ansvar i denna extrema situation och senarelägger försäljning och köp av fondandelar. Order som läggs under senareläggningen kommer att dateras och sparas men kan inte verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller. Så fort beslutet om senareläggningen hävs och fonden öppnar upp för handel igen utförs order till första möjliga kurs.

Marknadsproblem och inte ett problem i förvaltningen
Vi har alltid i våra räntefonder sett till att ha haft en god likviditet och en kontinuerlig förfallostruktur. Och sedan 2007 då vi startade vår första räntefond, Spiltan Räntefond Sverige, har vi aldrig upplevt något liknande som är i närheten av det extrema vi ser idag. Vi kan med gott samvete hävda att vi har välskötta, bra förvaltade och prisbelönta fonder. Det vi ser nu och som gör att vi senarelägger handeln är att marknaden för företagsobligationer inte fungerar. Vi bedömer att det per idag inte är möjligt att säkerställa en korrekt värdering för någon företagsobligationsfond på marknaden och sätta en korrekt NAV-kurs för att ge sina andelsägare ett rättvist värde vid en försäljning. Därför är det vårt ansvar att senarelägga försäljningar och köp i våra räntefonder.  

Hur förvaltas fonderna under den här perioden?
Vi kommer att fortsätta att förvalta fonderna som vanligt och räntan på obligationerna i fonden fortsätter att ge avkastning under tiden precis som vanligt. Innehaven i våra räntefonder är i grunden bra bolag med en långsiktigt hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt stark balansräkning med riktiga tillgångar samt utdelningsbara intäkter. Så länge bolagen betalar kupongräntor får fonderna tillbaka det nominella beloppet inklusive löpande avkastning. Fondernas underliggande bolag går bra, men problemet just nu är att marknaden för företagsobligationer är illikvid.

Fler frågor och svar:

Vad händer med min fondorder?
Din order som du lägger under senareläggningen kommer att dateras och sparas men kan inte verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller. Så fort beslutet om senareläggningen hävs och fonden öppnar upp för handel igen utförs din order till första möjliga handelskurs, NAV-kurs, som beräknas för fonden och dina pengar betalas ut.

Hur påverkas jag som kund och fondandelsägare i någon av fonderna?
Då ingen kurs kan sättas går det inte heller att göra affärer i Spiltan Högräntefond samt Spiltan Räntefond Sverige. Det värde du ser på ditt fondkonto är beräknat efter senast kända kurs. Skillnaden är att du inte varje dag kan sälja eller köpa nya andelar. 

Kommer ni att ta ut avgifter i fonderna under tiden fonden har senarelagd handel?
Nej, vi kommer inte att ta ut någon avgift i varken Spiltan Högräntefond eller Spiltan Räntefond Sverige under den här tiden.

Hur påverkar det här min order jag lagt?
Detta innebär att Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond har en senarelagd handel per den 20 mars 2020 och tillsvidare. Order lagda efter bryttiden den 19 mars 2020 kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen.

När kommer fonderna öppna för handel?
När likviditeten kommer tillbaka och vi kan vara säkra på att vi kan sätta en rättvis kurs på fondens tillgångar och därmed göra en korrekt värdering av fonderna.

Gäller det här för alla sparare i fonderna oavsett var man köpt dem?
Ja, det gäller oavsett var man köpt fonderna. 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Jun 2024

    Ingen handel i globalfonder 19 juni på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Juneteenth Holiday.

  • NYHET 11 Jun 2024

    Nyhetsbrev juni 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för juni 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies