solig skog
17 Sep

I ett gemensamt initiativ har Spiltan Fonder och Carnegie Fonder tagit fram en hållbarhetskravlista som emittenter, bolag som ger ut företagsobligationer, måste besvara. Anledningen är att det tidigare har varit svårt att få bra svar på frågor kring hållbarhetsområdet från en del bolag.

Spiltan Fonder och Carnegie Fonder skärper kraven på bolagens hållbarhetsarbete

Flera större och börsnoterade bolag är bra på att lämna information på hållbarhetsområdet, medan vissa mindre bolag inte är lika vana att göra det.  Det slår också igenom när de vill låna upp pengar genom att ge ut företagsobligationer. De mindre bolagen, ofta inom det så kallade High Yield-segmentet, har historiskt varit sämre på att berätta om sitt hållbarhetsarbete. Därför ställer vi på Spiltan Fonder tillsammans med Carnegie Fonder nu krav på bolagen att besvara en rad hållbarhetsfrågor innan de kommer ut på räntemarknaden med sina företagsobligationer, annars kommer vi inte investera i deras företagsobligationer.

"Eftersom Spiltan Fonder och Carnegie Fonder är de största aktörerna på marknaden för företagsobligationsfonder är vi övertygade om att kravlistan kommer att ge resultat och vi ser redan att den gör det", säger Lars Lönnquist ansvarig förvaltare för våra räntefonder.

Men kravlistan är inte enbart till för Spiltan Fonder och Carnegie Fonder utan svaren kommer till alla aktörer på marknaden. Bankerna som hjälper bolagen med deras upplåning kommer att skicka med frågorna till det aktuella bolaget och ta in svaren. Kravlistan skickades ut till bankerna i slutet av juni och responsen har varit väldigt god. 

"Vi har fått bra respons från bolag och banker på våra nya hållbarhetsfrågor och många bolag ser vikten av att aktivt arbeta med hållbarhet. Detta är bara början på vad som kommer krävas av bolag och investerare framöver", säger Sofie Areskoug ränteanalytiker hos Spiltan Fonder.

Det här kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg för att samla in hållbarhetsinformation vid emissioner av företagsobligationer. Till skillnad mot aktier har vi störst möjlighet att påverka ett bolag innan själva investeringen görs i en obligation. 

"Vi får bättre kännedom om företagens hållbarhetsarbete samt vilka utmaningar och möjligheter de står inför när de svarar på de cirka 20 hållbarhetsfrågorna. Alla bolag kommer att svara på samma frågor och i samma format vilket skapar tydlighet och transparens. Det är roligt att med det här verktyget kunna driva och vara delaktig i omställningen som sker i branschen", säger Rebecka Dahlin hållbarhetsanalytiker på Spiltan Fonder.
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 20 Oct

    Nya EU-regelverk ska göra det enklare för kunder att välja hållbart

    Nya regelverk träder snart i kraft som påverkar och formar hur vi tar investeringsbeslut kopplat till hållbarhet. Emma Englén och Rebecka Dahlin jobbar med bolagsinvesteringar på Spiltan Fonder och ger sin syn på hur detta påverkar oss som fondbolag.

  • NYHET 08 Oct

    Nyhetsbrev oktober 2020

    Läs fondernas rapporter för tredje kvartalet och oktobers nyhetsbrev.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för förbättra din användarupplevelse, för säkerhetsrutiner och för statistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok