17 Oct 2014

Spiltan Högräntefond – fyra frågor till fondens förvaltare Lars Lönnquist

Lars, det har varit en tuff period för högräntefonder sista tiden. Med dina snart 30 års erfarenhet från räntemarknaderna, vad är det som händer?

Lars: De generella kreditspreadarna har stigit i takt med ökad osäkerhet om den konjunkturella utvecklingen. Detta har påverkat alla högräntefonders avkastning negativt och det finns risk att vi inte sett slutet på denna isärspreadning om börsen fortsätter att tappa. Vi behöver hjälp av en återgång till ett mer normalt marknadsläge. Det finns ett europeiskt kreditindex som många placerare använder som heter I-Trax Crossover som innehåller de 125 största krediterna med rating BBB- - B+ (vilket överensstämmer med vår högräntefonds inriktning). Detta index har sedan 2011 succesivt stigit i värde (lägre kreditspreadar). I månadsskiftet aug/sep började sentimentet i marknaden bli sämre. Det blev svårare att sätta emissioner och skillnaden i prisuppfattning mellan köpare och säljare steg. Från aug 2013 – aug 2014 sjönk kreditspreadarna med ca 140bp och sedan vändpunkten 1 september har rekylen varit ca 100bp. För att få en förståelse för storheterna och hur spreadarna påverkar navkursen (fondvärdet) så kan man lite förenklat multiplicera förändringen i spread med fondens löptid (kapitalbindning). För högräntefonden är löptiden 4,2 år. Det innebär att om vi hade haft en portfölj som index så hade fonden sjunkit med 4,2%. Att vår fond inte sjunkit lika mycket beror på att vi är noggranna med bolagsanalysen och vad vi bedömer har investerat i sunda bolag samt att högräntefonden hela tiden genererar en god löpande avkastning. Med dagens marknadsvärden har vår högräntefond en sk ”running rate” (den löpande avkastning allt annat lika man får som andelsägare 12 månader framåt) på ca 5%.

Vad är strategin för Högräntefonden nu och framöver?

Lars: I dessa lägen är det sällan framgångsrikt att ändra strategin, men däremot är informationsövertag ett vinnande koncept så jag ser till att etablera kanaler och prata med bolagen, dess banker, konkurrenter När jag letar bolag så vill jag investera i bolag med stark ägare, en tydlig och etablerad affärsmodell som över tid kan generera starka kassaflöden samt en stark balansräkning. Fonden har vuxit starkt under det tredje kvartalet och innehaven är väl diversifierade mellan olika sektorer, låntagare och löptider med en löpande avkastning som per sista september uppgick till 4,59 % och som nu iom den sista tidens oro har ökat till ca 5%. Den genomsnittliga räntebindningen i portföljen är ca 8 månader och löptiden uppgår till ca 4,2 år som en konsekvens av en hög andel FRN (Floating Rate Notes). Svenska bolag står för ca 55 % och Norska 35 % av fonden och resterande är fördelat mellan Finland och Danmark. Fondens nuvarande strategi med kort ränterisk leder till en god avkastning både när räntorna sjunker, men även vid stigande räntor i samband med en förbättrad konjunkturutveckling. De största innehaven är investmentbolaget Aker och Bonheur, riggbolaget Seadrill, säkerhetsbolaget Consilium, tjänstebolaget Beerenberg, Kinneviksägda mikrolånebolaget Bayport, stålbolaget Ovako samt fastighetsbolagen Corem och Heimstaden.

När kommer det vända?
Lars: Vad det gäller de generella kreditspreadarna har de stigit i takt med ökad osäkerhet om den konjunkturella utvecklingen. Där kräv det helt enkelt att marknaden återgår till något slags ”normalläge” för att kreditspreadarna ska gå ihop igen.

Ska man sälja innehaven och låta fonden ligga likvid?
Lars: Nej, Högräntefonden ska och kommer alltid inneha företagsobligationer i bolag som vi bedömer som attraktiva investeringar och när jag ser på portföljen så innehåller den en bra balanserad mix av bolag som samtliga har förutsättningar att leverera en god riskjusterad avkastning även om det just nu känns motigt. Avkastningen i fonden 12 månader framöver ligger idag på ca 5 % efter avgifter.
 
Jag hoppas att dessa svar bidrar till att öka förståelsen för nuvarande situation samt hur vi tänker kring innehaven och förvaltningen. Liksom alltid är alla som har frågor eller funderingar alltid mycket välkomna att höra av sig direkt till mig på lars.lonnquist@spiltan.se eller slå en signal på 08-545 813 40.

 

Riskklass

Spiltan Högräntefond har låg till medelhög risk enligt Finansinspektionen (riskklass 3 av 7, vilket kan jämföras med svenska aktiefonder som har riskklass 6).

 

Mer om Spiltan Högräntefond

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Apr 2024

    Spiltan Aktiefond Småland med i Futurs fondutbud

    Nu kan du som kund hos Futur välja Spiltan Aktiefond Småland till ditt sparande.

  • NYHET 11 Apr 2024

    Spiltan Realinvest Global med i Movestics fondutbud

    Nu kan du som kund hos Movestic välja Spiltan Realinvest Global till ditt sparande.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies