18 Dec 2014

Spiltan Högräntefond - fyra frågor till fondens förvaltare Lars Lönnquist

Lars, fortsatt tufft för företagsobligationsfonder, vad är det som händer?
Lars: Under hösten har de flesta företagsobligationsfonder haft det tufft. Efter en bra start för vår fond vände utvecklingen i slutet på september. Helt klart är jag inte nöjd med fondens utveckling senaste tiden och jag beklagar verkligen den svaga avkastningen. Det är ett antal faktorer som samvarierat och tillsammans bidragit till fallande kurser på en mindre del av fondens innehav. Det hela började i och med sanktionerna mot Ryssland i slutet på september, strax därefter sjönk aktiekurser världen över som ett resultat av geopolitisk osäkerhet och dess effekt på global tillväxt och nu senaste veckorna har fokus varit på oljeprisets utveckling (se även tidigare Frågor & Svar på siten). Sammantaget har det inneburit att riskpremien stigit på företagsobligationsmarknaden och därmed tyvärr även lett till sjunkande kurser, vilket kan kontrasteras mot aktiemarknaden som har haft och har en mer positiv syn på framtiden.


När kommer det vända?
Lars: När det kommer vända vet tyvärr ingen, utan jag kan bara baserat på min erfarenhet sedan snart 30 år i räntemarknaden försöka göra en så bra bedömning som möjligt. Det jag ser är att det ännu inte är någon vidare fart i världsekonomin och därför kommer centralbankerna att behålla nollräntepolitiken för lång tid framöver, samt i olika omfattning komplettera denna stimulans med att trycka sedlar och via stödpaket köpa tillgångar för att få igång tillväxten. Givet att vi har haft en nära ”perfekt storm” under hösten på delar av företagsobligationsmarknaden är vår bedömning att det värsta trots allt borde vara över. Och med en förväntan om fortsatt låga räntor borde – trots höstens dystra facit – företagsobligationer framstå som intressanta för det lite mer riskvilliga kapital som söker avkastning på räntemarknaden. 

Hur ser du på fonden kommande 6-12 månaderna?
Lars: Det kommer säkert fortsätta att vara stökigt på räntemarknaden men det finns trots allt ljuspunkter, både på kort och på lång sikt.  Under hösten har vi succesivt dragit ner på risknivån och anpassat portföljen så att den är väl positionerade för att kunna ta vara på en mer ”normal” marknad. I skrivande stund genererar Högräntefondens portfölj en löpande avkastning kring 6 %. Den genomsnittliga räntebindningen i portföljen är ca 8 månader och löptiden uppgår till knappt 4 år som en konsekvens av en hög andel FRN-lån (Floating Rate Notes).  Givet att marknaden sista veckorna varit mycket avvaktande – och om vi ser det väldigt kortsiktigt - talar all erfarenhet för att det finns ett uppdämt placeringsbehov efter årsskiftet. Ser vi det istället lite mer långsiktigt så ser jag, med den rådande nollräntepolitiken, att det fortsatt kommer vara jakt på avkastning och där är marknaden för företagsobligationer ett bra alternativ. 

Fler frågor eller funderingar? Hör av dig till mig!
Jag hoppas att dessa svar bidrar till att öka förståelsen för nuvarande situation samt hur vi tänker kring innehaven och förvaltningen. Vill även passa på att påminna om att det är viktigt att skilja på hur ”ränta” skapas på ett bankkonto och i en räntefond. På ett bankkonto får man en daglig ränta, en ränta som är bestämd på förhand och som gäller framåt tills banken sänker eller höjer räntan. I en räntefond - till skillnad från bankkonton – är det en daglig avkastning man erhåller. Det är en viktig och grundläggande skillnad (Läs mer på https://www.spiltanfonder.se/hur-skapas-avkastning-i-en-rantefond)

Jag kan liksom alltid utlova att vi även fortsatt kommer göra vårt allra bästa för att även Spiltan Högräntefond ska bli framgångsrik och verkligen bli det bra mellanriskalternativ - som vi vill att det skall vara - och att fonden ska kunna motsvara alla sparares och våra egna förväntningar. Liksom alltid är alla som har frågor eller funderingar alltid mycket välkomna att höra av sig direkt till mig på lars.lonnquist@spiltan.se eller slå en signal på 08-545 813 40.

Mer om Spiltan Högräntefond
Bakgrunden till att vi startade Spiltan Högräntefond i april 2014 under mottot ”Säkrare än börsen – bättre än banken” var att vi i vårt fondutbud ville kunna erbjuda alla sparare ett ”mellanriskalternativ”. Med mellanrisk menar vi en fond som riskmässigt ligger mellan en korträntefond/penninmarknadsfond (riskklass 1) och en renodlad aktiefond (riskklass 6).  En företagsobligationsfond som vår Högräntefond är ”säkrare än börsen” då den har en lägre volatilitet (svänger mindre upp och ner än börsen) och givet att fonden har en högre risk än en korträntefond finns förutsättningarna att över tid att även vara ”bättre än banken”.

Riskklass
Spiltan Högräntefond har låg till medelhög risk enligt Finansinspektionen (riskklass 3 av 7, vilket kan jämföras med svenska aktiefonder som har riskklass 6).

• Hemsida
https://www.spiltanfonder.se/fonder/spiltan-hograntefond
• Hur skapas avkastning i en räntefond och vad är skillnaden mot ett banksparande?
https://www.spiltanfonder.se/hur-skapas-avkastning-i-en-rantefond
• Spiltan Högräntefond, kvartalsrapport 3, 2014
https://www.spiltanfonder.se/upl/files/108111.pdf

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 22 Apr 2024

    Nyhetsbrev april 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för april 2024.

  • NYHET 12 Apr 2024

    Spiltan Aktiefond Småland med i Futurs fondutbud

    Nu kan du som kund hos Futur välja Spiltan Aktiefond Småland till ditt sparande.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies