11 Apr 2012

Utdelning i Spiltan Fonder 2012

Fredagen den 27 april genomför Spiltan Fonder utdelning i sina fonder och den tillkommer alla som är registrerade andelsägare per detta datum. Utdelningen i fonderna beror på att skattelagstiftningen tvingar fonden att årligen dela ut fondens skattemässiga resultat, som inte ska förväxlas med fondens avkastning. Utdelningen beskattas med 30 procent om man sparar i fonderna utanför någon form av pensions-och kapitalförsäkring eller PPM.

OBS! Skatten dras oavsett innehavstid. Härmed kan det erhållna utdelningsbeloppet komma att över- eller understiga värdeförändringen under andelsägarens innehavsperiod. Utdelat belopp (efter skatteavdrag) återinvesteras i form av nya andelar. De nya andelarna läggs på fondens anskaffningsvärde, vilket sänker den framtida reavinstskatten på fondinnehavet. Man kan se en utdelning i en fond som en förskottsbetalning på framtida reavinstskatt.

I samband med fondens utdelning så kan det se rörigt ut på fondinformationshemsidor, i tidningar och på konton där fonderna finns. Det beror på att det ibland kan bli fördröjningar innan de har justrerat för utdelningen. Det kan göra att fonderna ser ut att sjunka i värde lika mycket som storleken på utdelningen, men det rättar till sig efter någon dag. 

Läs mer nedan och se det preliminära beloppen

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 19 Sep 2023

    Fond i fokus - Spiltan Räntefond Sverige

    Spiltan Räntefond Sverige investerar i företagsobligationer och företagscertifikat och lånar därmed ut pengar till bolag. Genomsnittlig räntebindningstid...

  • NYHET 06 Sep 2023

    Månadsrapporter - augusti 2023

    Läs om utvecklingen i våra fonder under augusti månad i respektive fonds månadsrapport.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies