07 Dec 2018

Vad händer på företagsobligationsmarknaden?

Den senaste månaden kan man se att räntefonder med inriktning på företagsobligationer generellt har tappat lite och det gäller även våra räntefonder.

Vad beror det på?

Den svenska kreditmarknaden är inne i en svagare period efter stora utflöden i amerikanska kreditfonder och en politisk och ekonomisk osäkerhet i Europa. Det har under hösten inneburit en stigande global riskpremie som nu även har påverkat oss.

Flertalet av de bolag som önskat låna på kapitalmarknaden under den senaste tiden har fått betala en högre ränta än tidigare och vissa bolag har till och med ställt in planerade emissioner. Denna högre ränta (som kallas kreditspread, dvs. skillnaden mellan räntan på en företagsobligation och den riskfria räntan) är det som lett till lägre kurser på företagsobligationer i marknaden.


Hur agerar ni i ett sådant här läge?

Vi har i våra fonder dragit ner risken och ökat likviditeten, men trots det påverkas de i detta klimat. Allt är dock inte negativt utan fonderna kan nu utnyttja detta läge till att förvärva prisvärda obligationer som vi bedömer ha en rimlig risknivå. Det betyder att vi nu får en högre ränta än tidigare när vi köper obligationer i marknaden.


Hur bör jag som sparare tänka i ett sådant här läge?

Räntefond Sverige har låg risk (1/7) och Spiltan Högräntefond låg- till medelhög risk (2/7), vilket betyder att man som sparare bör förvänta sig att det kan svänga lite, dock inte alls i samma utsträckning som en aktiefond. Med detta sagt tycker vi att våra räntefonder är lämpliga för sparande på kort till medellång sikt, vilket i praktiken betyder:

Spiltan Räntefond Sverige: ca 1 år

Spiltan Högräntefond: minst 2 år


Avslutningsvis vill jag tillägga att vi känner oss trygga i den förvaltningsfilosofi vi har i våra räntefonder och kommer arbeta vidare efter den precis som vanligt. Det har varit framgångsrikt tidigare och vi är övertygade om att det kommer att vara det även i framtiden.


- Lars Lönnquist, 3 december 2018

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under Rapporter och dokument.

  • NYHET 12 Jun 2024

    Ingen handel i globalfonder 19 juni på grund av helgdag

    Ingen handel i Spiltan Globalfond Investmentbolag och Spiltan Realinvest Global på grund av den amerikanska helgdagen Juneteenth Holiday.

  • NYHET 11 Jun 2024

    Nyhetsbrev juni 2024

    Läs vårt nyhetsbrev för juni 2024.

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies