07 Dec

Vad händer på företagsobligationsmarknaden?

Den senaste månaden kan man se att räntefonder med inriktning på företagsobligationer generellt har tappat lite och det gäller även våra räntefonder.

Vad beror det på?

Den svenska kreditmarknaden är inne i en svagare period efter stora utflöden i amerikanska kreditfonder och en politisk och ekonomisk osäkerhet i Europa. Det har under hösten inneburit en stigande global riskpremie som nu även har påverkat oss.

Flertalet av de bolag som önskat låna på kapitalmarknaden under den senaste tiden har fått betala en högre ränta än tidigare och vissa bolag har till och med ställt in planerade emissioner. Denna högre ränta (som kallas kreditspread, dvs. skillnaden mellan räntan på en företagsobligation och den riskfria räntan) är det som lett till lägre kurser på företagsobligationer i marknaden.


Hur agerar ni i ett sådant här läge?

Vi har i våra fonder dragit ner risken och ökat likviditeten, men trots det påverkas de i detta klimat. Allt är dock inte negativt utan fonderna kan nu utnyttja detta läge till att förvärva prisvärda obligationer som vi bedömer ha en rimlig risknivå. Det betyder att vi nu får en högre ränta än tidigare när vi köper obligationer i marknaden.


Hur bör jag som sparare tänka i ett sådant här läge?

Räntefond Sverige har låg risk (1/7) och Spiltan Högräntefond låg- till medelhög risk (2/7), vilket betyder att man som sparare bör förvänta sig att det kan svänga lite, dock inte alls i samma utsträckning som en aktiefond. Med detta sagt tycker vi att våra räntefonder är lämpliga för sparande på kort till medellång sikt, vilket i praktiken betyder:

Spiltan Räntefond Sverige: ca 1 år

Spiltan Högräntefond: minst 2 år


Avslutningsvis vill jag tillägga att vi känner oss trygga i den förvaltningsfilosofi vi har i våra räntefonder och kommer arbeta vidare efter den precis som vanligt. Det har varit framgångsrikt tidigare och vi är övertygade om att det kommer att vara det även i framtiden.


- Lars Lönnquist, 3 december 2018

  • 27 May

    Nyhetsbrev maj 2020

    Nyhetsbrevet för maj är utskickat. Läs förvaltarkommentarer och om vår kommande digitala sparträff den...

  • 14 May

    Rapportperioden avslutas med starka rapporter från Storytel, Addtech och Nibe

    Rapportperioden för det första kvartalet avslutades nu i veckan för oss med Storytel, Addtech och Nibe....

Visa fler

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!