Information om tidigare resultat - Aktiefond Småland

Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906
Fond: Spiltan Aktiefond Småland
ISIN-kod: SE0002566349

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra det med jämförelseindex.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.

Fonden startade år 2008.

Det tidigare resultatet har beräknats i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies