Information om tidigare resultat - Räntefond Sverige

Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906
Fond: Spiltan Räntefond Sverige
ISIN-kod: SE0002152140

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.

Fonden startade år 2007.

Det tidigare resultatet har beräknats i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.


Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35 % av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas kostnadsfritt från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se/rapporter-och-dokument.

Kontakta oss

Jag vill köpa fondandelar!Jag vill ha nyhetsbrevet!

Fyll i formuläret nedan eller ring oss gärna om du har några frågor:

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Spiltan Fonder AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies